Điểm tin: thực hiện quan trắc hiện trạng môi trường tuần 46 tháng 11 năm 2019 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu theo quyết định 2875/QĐ-UBND ngày 19/10/2016 của UNBD tỉnh-|-Hoàn thiện mạng lưới quan trắc môi trường không khí và nước mặt tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu-|-Điểm tin: thực hiện quan trắc hiện trạng môi trường tuần 43 tháng 10 năm 2019 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu theo quyết định 2875/QĐ-UBND ngày 19/10/2016 của UNBD tỉnh-|-Sở Tài nguyên và Môi trường bổ nhiệm Phó Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin Tài nguyên và Môi trường.-|-Điểm tin: thực hiện quan trắc hiện trạng môi trường tuần 42 tháng 10 năm 2019 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu theo quyết định 2875/QĐ-UBND ngày 19/10/2016 của UNBD tỉnh-|-Điểm tin: thực hiện quan trắc hiện trạng môi trường tuần 41 tháng 10 năm 2019 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu theo quyết định 2875/QĐ-UBND ngày 19/10/2016 của UNBD tỉnh-|-Sở Tài nguyên và Môi trường bổ nhiệm Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin Tài nguyên và Môi trường.-|-Điểm tin: thực hiện quan trắc hiện trạng môi trường tuần 40 tháng 9&10 năm 2019 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu theo quyết định 2875/QĐ-UBND ngày 19/10/2016 của UNBD tỉnh-|-Lễ bàn giao tủ sách chi bộ thôn ấp, khu phố "Chương trình vận động Đảng viên tình nguyện tham gia xây dựng tủ sách chi bộ tại thôn ấp, khu phố"-|-Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu được cấp Giấy chứng nhận bổ sung điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường theo Nghị định 127/NĐ-CP ngày 31/12/2014.-|-

Tìm kiếm

Thăm dò ý kiến

Nội dung nào của Website được quan tâm?

Tin tức - Sự kiên

Văn bản chuyên ngành TNMT

Bản đồ trực tuyến

Hỏi đáp pháp luật

Thủ tục hành chính

Văn bản thuộc lĩnh vực

Báo cáo

Biên bản

Chỉ thị

Công ước

Công văn

Hướng dẫn

Kế hoạch

Kết luận

Lệnh

Luật

Nghị quyết

Nghị quyết liên tịch

Nghị định

Pháp lệnh

Quy chế

Quy phạm

Quy định

Quy định tạm thời

Quyết định

Sắc lệnh

Thông báo

Thông tư

Thông tư liên bộ

Thông tư liên tịch

Tờ trình

Thành viên có mặt

Trực tuyến Đang truy cập : 34

Máy chủ tìm kiếm : 2

Khách viếng thăm : 32


2 Hôm nay : 2241

Trong tháng Tháng hiện tại : 173380

Tổng Tổng lượt truy cập : 12804894

Sản phẩm giao nộp các báo cáo tổng hợp, báo cáo chuyên đề tổng hợp thông tin, dữ liệu thu thập số liệu đo đạc và các bản đồ số
Khảo sát mức đô hài lòng
Thủ tục hành chính
Chung tay cải cách hành chính
Đường dây nóng Sở Tài nguyên và Môi trường
Đường dây nóng lãnh đạo tỉnh
Thủ tục hành chính công trực tuyến
Bảng đơn giá Sở Tài nguyên và Môi trường
Quỹ bảo vệ Môi trường
mail Sở Tài nguyên và Môi trường
Hệ thống giao lưu trực tuyến

Trang nhất » Thủ tục hành chính » Lĩnh vực Môi trường

17. Thẩm định, phê duyệt đề án bảo vệ môi trường chi tiết.
17. Thẩm định, phê duyệt đề án bảo vệ môi trường chi tiết.
a) Trình tự thực hiện:
Bước 1: Nộp hồ sơ và nhận kết quả: Chủ dự án nộp hồ sơ và nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tập trung cấp tỉnh.
Bước 2. Kiểm tra hồ sơ: Sở Tài nguyên và Môi trường rà soát, đánh giá tính hợp lệ và đầy đủ của hồ sơ đề nghị thẩm định, phê duyệt đề án chi tiết. Trường hợp không đúng quy định, trong thời hạn không quá năm (05) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo bằng văn bản cho chủ cơ sở để hoàn thiện.
Bước 3. Tổ chức thẩm định:
 Sở Tài nguyên và Môi trường thành lập đoàn kiểm tra thực tế công tác bảo vệ môi trường tại cơ sở. Thu thập các thông tin liên quan đến cơ sở và đề án chi tiết của cơ sở; tổng hợp, xử lý ý kiến của các cơ quan, chuyên gia có liên quan (nếu có).
Sau khi tổ chức thẩm định, Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo kết quả thẩm định đề án chi tiết theo một (01) trong ba (03) trường hợp sau: Thông qua không cần chỉnh sửa, bổ sung khi tất cả thành viên tham gia đoàn kiểm tra có văn bản nhận xét đồng ý thông qua không cần chỉnh sửa, bổ sung; Thông qua với điều kiện phải chỉnh sửa, bổ sung kèm theo yêu cầu cụ thể về việc chỉnh sửa, bổ sung khi có ít nhất hai phần ba (2/3) số thành viên tham gia đoàn kiểm tra có bản nhận xét đồng ý thông qua hoặc thông qua với điều kiện phải chỉnh sửa, bổ sung; Không thông qua khi có trên một phần ba (1/3) số thành viên tham gia đoàn kiểm tra có bản nhận xét không thông qua (nêu rõ lý do).
Sau khi nhận được thông báo kết quả thẩm định:
- Trường hợp đề án chi tiết được thông qua không cần chỉnh sửa, bổ sung: cơ sở gửi ba (03) bản đề án chi tiết theo quy định tại Khoản 2 Điều 4 Thông tư 26/2015/TT-BTNMT có đóng dấu giáp lai đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tập trung cấp tỉnh;
- Trường hợp đề án chi tiết được thông qua với điều kiện phải chỉnh sửa, bổ sung: cơ sở chỉnh sửa, bổ sung đề án theo yêu cầu và gửi ba (03) bản đề án theo quy định tại Khoản 2 Điều 4 Thông tư 26/2015/TT-BTNMT có đóng dấu giáp lai kèm theo một (01) đĩa CD ghi đề án đã chỉnh sửa, văn bản giải trình về việc chỉnh sửa, bổ sung đề án đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tập trung cấp tỉnh. Thời hạn chỉnh sửa, bổ sung và gửi lại cơ quan có thẩm quyền tối đa là ba mươi (30) ngày làm việc, kể từ ngày thông báo kết quả thẩm định.
- Trường hợp đề án chi tiết không được thông qua: lập lại đề án chi tiết và gửi Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tập trung cấp tỉnh để thẩm định.
Bước 4. Phê duyệt và gửi kết quả:
- Chủ tịch UBND tỉnh ban hành quyết định phê duyệt đề án bảo vệ môi trường chi tiết. Trường hợp chưa đủ điều kiện phê duyệt hoặc không phê duyệt phải có văn bản nêu rõ lý do.
- UBND tỉnh gửi quyết định phê duyệt đề án bảo vệ môi trường chi tiết đến Bộ Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã nơi nơi cơ sở có hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ; gửi quyết định phê duyệt kèm theo báo cáo đánh giá tác động môi trường đến Sở Tài nguyên và Môi trường và đến Ban quản lý các khu công nghiệp trong trường hợp cơ sở thực hiện trong khu công nghiệp.
b) Cách thức thực hiện:
- Nộp hồ sơ: Trực tiếp hoặc qua đường bưu điện .
- Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính: Trực tiếp hoặc qua đường bưu điện.
- Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Sáng từ 7 giờ 30 đến 12 giờ 00, chiều từ 13 giờ 00 đến 16 giờ 30 vào các ngày làm việc trong tuần, trừ các ngày nghỉ lễ theo quy định.
c)Thành phần, số lượng hồ sơ:
1. Một (01) văn bản đề nghị thẩm định, phê duyệt đề án bảo vệ môi trường chi tiết.
2. Bảy (07) bản đề án bảo vệ môi trường chi tiết.
3. Một (01) đĩa CD ghi nội dung của đề án chi tiết.
d) Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc (trong đó thời gian giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường là 27 ngày làm việc, thời gian giải quyết của UBND tỉnh là 03 ngày làm việc), cụ thể:
+ Thời hạn kiểm tra, trả lời về tính hợp lệ và đầy đủ của hồ sơ: Trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ.
+ Thời hạn thẩm định và phê duyệt đề án bảo vệ môi trường chi tiết: Trong thời hạn tối đa hai mươi lăm (25) ngày làm việc kể từ ngày nhận được đủ hồ sơ hợp lệ (không bao gồm thời gian chủ cơ sở hoàn thiện hồ sơ) (trong đó thời gian giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường là 22 ngày làm việc, thời gian ký quyết định phê duyệt đề án bảo vệ môi trường chi tiết của UBND tỉnh là 03 ngày làm việc).
đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Chủ cơ sở.
e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
+ Cơ quan được ủy quyền thực hiện hoặc được giao nhiêm vụ tổ chức thẩm định đề án chi tiết: Sở Tài nguyên và Môi trường.
+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Bảo vệ môi trường thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
f) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định phê duyệt đề án bảo vệ môi trường chi tiết theo mẫu quy định tại Phụ lục 09 và Đề án được xác nhận theo mẫu quy định tại Phụ lục 10a ban hành kèm theo Thông tư 26/2015/TT-BTNMT.
g) Phí, lệ phí: Thực hiện theo Nghị Quyết số 60/2016/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 của HĐND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường, đề án bảo vệ môi trường chi tiết, thẩm định phương án cải tạo phục hồi môi trường và phương án cải tạo bổ sung trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.
h)Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
+ Mẫu số 1: Văn bản đề nghị thẩm định, phê duyệt đề án chi tiết theo mẫu quy định tại Phụ lục 02 ban hành kèm theo Thông tư 26/2015/TT-BTNMT.
+ Mẫu số 2: Bìa, phụ bìa, nội dung và cấu trúc đề án bảo vệ môi trường chi tiết theo mẫu quy định tại Phụ lục 03 ban hành kèm theo Thông tư 26/2015/TT-BTNMT.
+ Mẫu số 3: Quyết định phê duyệt đề án bảo vệ môi trường chi tiết theo mẫu quy định tại Phụ lục 09 và Đề án được xác nhận theo mẫu quy định tại Phụ lục 10a ban hành kèm theo Thông tư 26/2015/TT-BTNMT.
i) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:
+ Cơ sở đã đi vào hoạt động trước ngày 01 tháng 4 năm 2015 có quy mô, tính chất tương đương với đối tượng phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường được quy định tại Phụ lục II của Nghị định số 18/2015/NĐ-CP nhưng không có quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường và được quy định chi tiết tại Phụ lục 1a của Thông tư số 26/2015/TT-BTNMT; đồng thời thuộc thẩm quyền tổ chức thẩm định, phê duyệt đề án chi tiết quy định tại khoản 4, điều 6 của Thông tư số 26/2015/TT-BTNMT.
+ Thời hạn nộp hồ sơ tối đa 36 tháng kể từ ngày 01/4/2015.
k) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Luật Bảo vệ môi trường 2014;
- Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường;
- Thông tư số 26/2015/TT-BTNMT ngày 28/5/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định đề án bảo vệ môi trường chi tiết, đề án bảo vệ môi trường đơn giản;
- Nghị Quyết số 60/2016/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 của HĐND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường, đề án bảo vệ môi trường chi tiết, thẩm định phương án cải tạo phục hồi môi trường và phương án cải tạo bổ sung trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.
Thông tin về bài viết
Tên thủ tục hành chính:
17. Thẩm định, phê duyệt đề án bảo vệ môi trường chi tiết.
Tác giả:
Thuộc chủ đề:
Thủ tục hành chính » Lĩnh vực Môi trường
Gửi lên:
24/05/2017 09:34
Cập nhật:
24/05/2017 09:34
Thông tin bản quyền:
Dung lượng file đính kèm:
Đã xem:
757
Đã tải về:
0
Đã thảo luận:
0
Tải về
 

Bản đồ hành chính 1

Bản đồ hành chính
Dịch vụ công trực tuyến
Tra cứu giấy chứng nhận

Bản đồ quy hoạch

Ban do quy hoach

Thành viên đăng nhập

Thông tin tuyển dụng
ĐƯỜNG DÂY NÓNG HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP
Góp ý văn bản pháp luật
http://tnmtbariavungtau.gov.vn/index.php/vi/faq/
Thông báo thông tin tiếp nhận hồ sơ TTHC
Ngày thế giới nước năm 2019
Báo điện tử bà rịa vũng tàu
Site uỷ ban nhân dân tỉnh ba rịa vũng tàu
Bộ tài nguyên và môi trường
Cục công nghệ thông tin
Khung giá đất

Bản đồ giá đất

Bản đồ giá đất