Xây dựng đề tài quan trắc môi trường tỉnh BR-VT đến năm 2020

Ngày 2-4, Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp cùng Ban Quản lý chương trình Semla tổ chức hội thảo về đề tài khoa học “Xây dựng chương trình quan trắc môi trường tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đến năm 2020”. Đề tài do Viện Môi trường và Tài nguyên, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh thực hiện.

 Tại hội thảo, Phó Giáo sư – tiến sĩ Nguyễn Văn Phước, Viện trưởng Viện Môi trường và Tài nguyên đánh giá hiện trạng quan trắc và diễn biến chất lượng môi trường tại Bà Rịa – Vũng Tàu trong thời gian qua; Dự báo nguồn phát sinh chất thải và khu vực bị ảnh hưởng môi trường do phát triển kinh tế – xã hội trên địa bàn tỉnh: Giới thiệu chương trình quan trắc môi trường đến năm 2020.

Theo đánh giá của Viện Môi trường và Tài nguyên, từ nay đến năm 2020, Bà Rịa – Vũng Tàu sẽ có nhiều biến đổi về môi trường do ảnh hưởng của sự phát triển công nghiệp, du lịch, chế biến và nuôi trồng thủy sản. Do vậy, để bảo vệ môi trường và phát triển bền vững, tỉnh cần tăng cường hơn nữa công tác quy hoạch và quản lý môi trường. Để làm tốt điều này, cần thiết phải có những thông tin và số liệu chính xác về hiện trạng cũng như xu thế diễn biến môi trường tự nhiên của tỉnh dựa trên kết quả quan trắc. Đề tài “Xây dựng chương trình quan trắc môi trường tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đến năm 2020” sẽ cung cấp nhiều thông tin và dữ liệu bổ ích phục vụ công tác bảo vệ môi trường.

Tác giả bài viết: Quốc Tuấn (Theo http://www.monre.gov.vn)