Ngày 10-5-2009, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên-Môi trường Phạm Khôi Nguyên:Thị sát sông Thị Vải và kiểm tra việc khắc phục hậu quả của công ty VEDAN

Theo kế hoạch, ngày 10-5-2009, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Phạm Khôi Nguyên sẽ dẫn đầu đoàn công tác của bộ đi thị sát sông Thị Vải để kiểm tra công tác khắc phục hậu quả ô nhiễm môi trường trên dòng sông này của Công ty Cổ phần hữu hạn Vedan.

Đoàn sẽ làm việc tại Công ty Vedan để nghe báo cáo việc chấp hành các quyết định, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài nguyên-Môi trường về khắc phục hậu quả và bảo vệ môi trường. Đồng thời, công ty Vedan phải báo cáo tình hình giải quyết đền bù thiệt hại về kinh tế và môi trường, trách nhiệm chi trả kinh phí và hỗ trợ thiệt hại theo quy định cho các tổ chức, cá nhân liên quan do hành vi vi phạm mà công ty này gây ra đối với sông Thị Vải.

Được biết, đoàn công tác cũng sẽ làm việc với UBND các tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, Đồng Nai và TP Hồ Chí Minh để thống nhất giải quyết các tồn tại liên quan đến vi phạm của Công ty Vedan và các doanh nghiệp khác gây ô nhiễm môi trường trên lưu vực sông Thị Vải.

Tác giả bài viết: Quốc Tuấn (Theo http://www.monre.gov.vn)