Đăng ký thông báo mời thầu ( Lựa chọn nhà thầu)

Tên bên mời thầu: Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Địa chỉ: Số 01 đường Phạm Văn Đồng, phường Phước Trung, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu Điện thoại: 0254.372.7978 Fax: 0254.372.7978/ Email: phuongtran0710@gmail.com Mã số thuế: 3500297072 Đăng tải thông báo mời thầu với nội dung sau:
 • Tên gói thầu:  Vận hành mạng quan trắc tài nguyên nước trên địa bàn huyện Côn Đảo giai đoạn 2018 - 2019
 • Loại gói thầu: Tư vấn  
 • Giá gói thầu: 1.075.111.000 đồng
 • Nội dung chính của gói thầu:

1.Yêu cầu về nội dung công việc thực hiện:

 1. Công tác quan trắc tài nguyên nước
 • Quan trắc mực nước và nhiệt độ nước
 1. Nước dưới đất: Mùa mưa 3 ngày quan trắc một lần (từ tháng 5 đến tháng 10, 10 lần/tháng), mùa khô 6 ngày quan trắc một lần (từ tháng 11 đến tháng 4 năm sau, 5 lần/tháng).
Tổng số giếng trong mạng quan trắc nước dưới đất gồm 18 công trình (lỗ khoan) trong đó thung lũng Côn Sơn là 10 LK và 08 LK ở thung lũng Cỏ Ống.
 1. Nước mặt: Thực hiện quan trắc động thái nước mặt tại 02 hồ là hồ Quang Trung và hồ An Hải.
 • Lấy mẫu nước
 1. Nước dưới đất: Lấy mẫu nước dưới đất ở 18 LK ở thung lũng Côn Sơn và Cỏ Ống và 5 giếng quan trắc của Trạm cấp nước Côn Đảo.
 2. Nước mặt: Lấy mẫu nước mặt tại suối Ớt, suối Cỏ Ống, suối Bà Hạp, hồ Quang Trung và hồ An Hải.
 • Quan trắc chất lượng nước tại thực địa
 1. Nước dưới đất: Quan trắc chất lượng nước dưới đất tại thực địa vào tháng 10 (mùa khô) và tháng 4 (mùa mưa) thực hiện đối với 02 thông số là nhiệt độ và pH.
 2. Nước mặt: Quan trắc chất lượng nước mặt tại thực địa vào tháng 10 (mùa khô) và tháng 4 (mùa mưa) được thực hiện đối với thông số pH.
 • Phân tích mẫu
 1. Nước dưới đất
 • Phân tích mẫu tại Phòng thí nghiệm với các mẫu lấy vào mùa khô (tháng 10) và mùa mưa (tháng 4)
 • Phân tích mẫu đảm bảo chất lượng QA/QC nước dưới đất trong phòng thí nghiệm
 • Phân tích mẫu đảm bảo chất lượng QA/QC hiện trường mẫu định kỳ mùa khô và mùa mưa
 1. Nước mặt
 • Phân tích mẫu tại Phòng thí nghiệm với các mẫu lấy vào mùa khô (tháng 10) và mùa mưa (tháng 4)
 • Phân tích mẫu đảm bảo chất lượng QA/QC nước mặt trong phòng thí nghiệm
 • Phân tích mẫu đảm bảo chất lượng QA/QC hiện trường mẫu định kỳ mùa khô và mùa mưa
  1. Công tác nội nghiệp văn phòng

2.Nguồn vốn: Ngân sách tỉnh năm 2018 và năm 2019.

3.Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu  rộng rãi.

4.Thời gian phát hành HSMT: từ 10 giờ 00 phút, ngày 18 tháng 9 năm 2018 đến trước 14 giờ 00 phút, ngày 08 tháng 10 năm 2018.

5.Địa điểm phát hành HSMT: Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, Số 01 đường Phạm Văn Đồng, phường Phước Trung, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, Điện thoại: 0254.372.7978/ Fax: 0254.372.7978/ Email: phuongtran0710@gmail.com.

6.Phát hành Hồ sơ mời thầu: 2.000.000 đồng/bộ.

7.Thời điểm đóng thầu: 14 giờ 00 phút, ngày 08 tháng 10 năm 2018.

8.Thời điểm mở thầu: 14 giờ 30 phút, ngày 08 tháng 10 năm 2018.

Tác giả bài viết: Lan Phương

Nguồn tin: Phòng Kế hoạch - Tài chính