Hội nghị kiểm điểm tự phê bình và phê bình tập thể, cá nhân lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường năm 2018

Ngày 15/01/2019, Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức Hội nghị kiểm điểm tự phê bình và phê bình tập thể, cá nhân lãnh đạo Sở năm 2018 theo hướng dẫn số 09-HD/TU ngày 12/12/2018 của Ban thường vụ Tỉnh ủy Bà Rịa – Vũng Tàu. Đến dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Thắng – Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và các đồng chí đại diện lãnh đạo các ban Đảng của Tỉnh ủy. Đồng chí Lê Ngọc Linh – Bí thư Đảng ủy – Giám đốc Sở chủ trì hội nghị và có sự tham gia của các đồng chí trong Ban Giám đốc, Trưởng, phó các phòng chuyên môn, Trưởng, phó các cơ quan, đơn vị trực thuộc và lãnh đạo Công đoàn và Đoàn thanh niên Sở.
Ông Lê Ngọc Linh - Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường phát biểu tại hội nghị
Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Thắng – Phó Trưởng Ban Tuyên giáo đã đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của tập thể lãnh đạo Sở, tinh thần dân chủ cao tại hội nghị và đặc biệt là tinh thần đoàn kết, thống nhất cao của Ban Giám đốc và toàn bộ công chức, viên chức Sở Tài nguyên và Môi trường thể hiện qua những kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao năm 2018. Trong thời gian tới, đề nghị Sở tăng cường, nâng cao công tác truyền thông về tài nguyên và môi trường, phối hợp cung cấp thông tin với cơ quan tuyên truyền và tổ chức hội nghị tiếp xúc người dân và doanh nghiệp.

Hội nghị đã nghe báo cáo kiểm điểm, tự phê bình của tập thể Ban Giám đốc Sở, Sau đó từng cá nhân trong Ban Giám đốc Sở thông qua Bản kiểm điểm và được hội nghị thảo luận đóng góp chân thành, thẳng thắng, trên tinh thần xây dựng nội bộ. Đồng chí Lê Ngọc Linh – Giám đốc Sở thay mặt tập thể lãnh đạo nghiêm túc tiếp thu các ý kiến góp ý tại hội nghị kiểm điểm này; Sở sẽ tổng hợp báo cáo và xây dựng chương trình chỉ đạo tập trung vào những khuyết điểm, tồn tại trong năm 2018 và những vấn đề trọng tâm, cần làm ngay trong năm 2019.

Tác giả bài viết: Nguyễn Hoàng Lâm

Nguồn tin: Văn phòng Sở