Hướng dẫn thực hiện quy định về pháp luật môi trường và tài nguyên nước và cam kết của các chủ trang trại chăn nuôi thực hiện

Ngày 23/10/2018, Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức buổi làm việc đầu tiên về việc hướng dẫn thực hiện quy định pháp luật về bảo vệ môi trường và tài nguyên nước đối với các trang trại chăn nuôi heo trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Thành phần tham dự gồm có: Lãnh đạo Phòng Tài nguyên nước và Khí tượng Thủy văn chủ trì buổi họp cùng với đại diện Thanh tra sở, Chi cục Bảo vệ Môi trường và chủ các trang trại chăn nuôi heo có cơ sở trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.
Các đại biểu về tham dự hội nghị tập huấn
Nội dung buổi làm việc: Sở Tài nguyên và Môi trường tiến hành hướng dẫn các trang trại thực hiện hoàn thành các quy định pháp luật vệ bảo vệ môi trường để đủ căn cứ, điều kiện thực hiện lập hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước thuộc lĩnh vực tài nguyên nước. Qua đó, các Chủ trang trại chăn nuôi heo đã ký biên bản cam kết và lộ trình thực hiện khắc phục các tồn tại để hoàn thành các quy định pháp luật về môi trường và tài nguyên nước. 
Các buổi họp làm việc với các trang trại chăn nuôi heo trên địa bản tỉnh theo lịch làm việc tại Văn bản số 5543/STNMT-TNN ngày 10/10/2018 của Sở Tài nguyên và Môi trường về hướng dẫn thực hiện các quy định về bảo vệ môi trường và tài nguyên nước. Buổi làm việc ngày đầu tiên kết thúc thành công tốt đẹp. Chủ các trang trại chăn nuôi heo thống nhất và cam kết thực hiện theo quy định./.

Tác giả bài viết: Quang Tùng

Nguồn tin: Trung tâm Công nghệ Thông tin Tài nguyên và Môi trường