Hội thảo góp ý dự thảo Kế hoạch hành động đa dạng sinh học tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030

Buổi tập huấn cho các DN phần mềm kê khai và nộp phí bảo vệ môi trường
Ngày 15/03/2019, Chi cục Bảo vệ Môi trường được Sở Tài nguyên và Môi trường giao phối hợp với Viện Sinh thái học Miền Nam tổ chức Hội thảo lấy ý kiến góp ý của các cơ quan, địa phương liên quan về Kế hoạch hành động đa dạng sinh học trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030”. Đây là dự án đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2645/QĐ-UBND ngày 19/9/2017.
Đến nay, Dự án cơ bản đã được hoàn thành theo và để bảo đảm Kế hoạch hành động khả thi và phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Viện Sinh thái học Miền Nam tổ chức Hội thảo lấy ý kiến góp ý của các cơ quan, địa phương liên quan về Kế hoạch hành động nêu trên để hoàn thiện trước khi trình UBND tỉnh phê duyệt.
Tham gia buổi Hội thảo có đại diện các sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Khoa học và Công nghệ, Giáo dục và Đào tạo, Thông tin Truyền thông, Công an tỉnh, UBND các huyện, thành phố, Ban quản lý Vườn quốc gia Côn Đảo, Ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Bình Châu – Phước Bửu, Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh và một số chuyên gia trong lĩnh vực bảo tồn và đa dạng sinh học.
Nội dung buổi Hội thảo tập trung thảo luận, đánh giá và lấy ý kiến góp ý của các cơ quan, địa phương liên quan đối với các nội dung quan trọng gồm: Điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội và hiện trạng đa dạng sinh học tỉnh; Xây dựng Kế hoạch hành động, trong đó cần xác định tối ưu các đối tượng, chương trình, dự án ưu tiên và các giải pháp và tổ chức thực hiện để hoàn thiện Kế hoạch hành động.
Hội nghị đã ghi nhận được các ý kiến đống góp qúy giá từ đại diện các cơ quan hữu quan để bản Kế hoạch hành động càng được hoàn thiện, khả thi và hiệu quả trong giai đoạn triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh./.


Tác giả bài viết: Trần Minh Huy

Nguồn tin: Chi cục Bảo vệ Môi trường