Hội nghị lần thứ 10 của Ủy Ban bảo vệ môi trường lưu vực hệ thống sông Đồng Nai

Ngày 06-01-2017, tại tỉnh Bình Phước, Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức phiên họp lần thứ 10 của Ủy ban bảo vệ môi trường lưu vực hệ thống sông Đồng Nai. Tham dự phiên họp có Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Võ Tuấn Nhân, đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương, lãnh đạo UBND các tỉnh Đồng Nai, Bình Phước, Bình Dương, Bà Rịa – Vũng Tàu, Tây Ninh, Bình Thuận, Long An, Lâm Đồng, Đắk Nông. Hội nghị đã đánh giá các nhiệm vụ đã được thực hiện trong năm 2016 và đề ra nhiệm vụ trong năm 2017 và các giải pháp nhằm thực hiện hiệu quả Đề án Bảo vệ môi trường lưu vực sông.
Lãnh đạo UBND Tỉnh, Thành các địa phương đã ký kết Quy chế phối hợp
Hệ thống lưu vực sông Đồng Nai chảy qua địa phận 11 tỉnh, thành phố khu vực Tây Nguyên và Nam bộ. Nguồn nước của lưu vực sông có tầm quan trọng đối với các tỉnh, thành phố trong phát triển kinh tế - xã hội và đặc biệt là cung cấp nước sinh hoạt cho hàng triệu người dân của khu vực phía Nam.Khai mạc Phiên họp,Ông Đinh Quốc Thái Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai kiêm Chủ tịch Ủy ban bảo vệ môi trường lưu vực hệ thống sông Đồng Nai cho biết, qua 8 năm triển khai thực hiện Đề án BVMT sông Đồng Nai đến năm 2020 với sự điều phối của Ủy ban, công tác bảo vệ môi trường trên lưu vực đã được triển khai thực hiện đạt hiệu quả tích cực; đặc biệt, nhận thức của các địa phương và ý thức của cộng đồng về trách nhiệm bảo vệ môi trường trên toàn lưu vực đã được nâng lên rõ rệt; tình hình ô nhiễm môi trường nước trong lưu vực đã từng bước được cải thiện; một số vấn đề liên ngành, liên vùng  đã được quan tâm và phối hợp giải quyết có hiệu quả.
Theo Tổng cục Môi trường, trong năm 2016 nhờ những nổ lực của các địa phương nên chất lượng môi trường ở nhiều lưu vực đã được cải thiện, nhất là ở thượng nguồn. Kết quả quan trắc 5 đợt trong năm 2016 trên hệ thống sông Đồng Nai cho thấy chỉ số chất lượng nước đáp ứng mục đích sinh hoạt. Tuy nhiên, sức ép do các hoạt động phát triển kinh tế, xã hội lên môi trường nước của lưu vực hệ thống sông Đồng Nai ngày càng lớn. Nước mặt đã và đang bị ô nhiễm cục bộ, tập trung chủ yếu ở đoạn sông chảy qua các tỉnh, thành phố có nhiều khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế và đô thị. Việc xây dựng cơ sở dữ liệu thông tin về điều kiện tự nhiên, thông tin thủy văn, thông tin khí tượng, hiện trạng môi trường, số liệu quan trắc đã được Ủy ban bảo vệ môi trường hệ thống lưu vực sông Đồng Nai thực hiện. Hiện nay, quy chế phối hợp chia sẽ thông tin đang được Tổng cục Môi trường dự thảo, lấy ý kiến của các địa phương, các ngành liên quan nhằm chia sẻ thông tin dữ liệu giữa 11 tỉnh, thành phố và các ngành liên quan để phối hợp quản lý, xử lý các vấn đề liên vùng, liên ngành về môi trường lưu vực sông.
Thứ trưởng Bộ Tài nguyên-môi trường Võ Tấn Nhân đánh giá, mặc dù qua các kỳ họp, hoạt động của Ủy ban bảo vệ lưu vực hệ thống sông Đồng Nai từng bước được nâng lên. Tuy nhiên vẫn chưa đáp ứng yêu cầu thực tiễn đặt ra. Nguyên nhân chủ yếu từ cơ chế tổ chức của Ủy ban. Bên cạnh đó, nguồn lực còn hạn chế, nhiều ủy viên làm công tác kiêm nhiệm, việc cải thiện chất lượng nước sông đòi hỏi nguồn tài chính đầu tư rất lớn. Ông  Đinh Quốc Thái, Chủ tịch Ủy ban bảo vệ lưu vực hệ thống sông Đồng Nai đề nghị các địa phương xây dựng hoàn thành cơ sở dữ liệu về nguồn nước thải trên lưu vực hệ thống sông Đồng Nai để quản lý nguồn nước thải ra sông. Đồng thời, chú trọng các hoạt động liên vùng, liên tỉnh để bảo vệ môi trường sông Đồng Nai.
Tham luận tại cuộc họp, Ông Nguyễn Thanh Tịnh, phó chủ tịch UBND Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã có bài tham luận nêu những nổ lực lớn của Bà Rịa - Vũng Tàu trong việc thực hiện Đề án lưu vực sông; UBND Tỉnh đã ban hành Quyết định số 2214/QĐ-UBND ngày 16/8/2016 về tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư, dự án đầu tư và danh mục các dự án thuộc lĩnh vực ưu tiên thu hút đầu tư, thu hút đầu tư có điều kiện và tạm dừng thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Theo đó tỉnh sẽ không thu hút đầu tư các loại hình công nghiệp có nguy cơ gây ô nhiễm cao như: chế biến tinh bột sắn; chế biến mủ cao su; sản xuất hóa chất cơ bản (có phát sinh nước thải công nghiệp); nhuộm, thuộc da; các dự án sản xuất thép xây dựng, phôi thép; chế biến giấy các loại, bột giấy; chế biến bột cá,….Đến nay, nước thải từ 08 khu công nghiệp, 02 cụm công nghiệp đang hoạt động có nguồn thải nước thải vào sông Thị Vải đều đã đầu tư hệ thống xử lý nước thải tập trung, đạt tỷ lệ 100% .
Để bảo vệ môi trường lưu vực hệ thống sông Đồng Nai trong thời gian tới đạt hiệu quả, Phó chủ Tịch Nguyễn Thanh Tịnh đề nghị Uỷ ban Bảo vệ Môi trường lưu vực sông, Bộ Tài nguyên và Môi trường:
- Cần tổ chức đánh giá sức chịu tải của các nguồn tiếp nhận, phân vùng sử dụng và xác định hạn ngạch xả nước thải vào các nguồn tiếp nhận của lưu vực sông; xây dựng, ban hành và phân bổ hạn ngạch xả nước thải đối với các lưu vực sông liên tỉnh; cơ chế quản lý, trao đổi hạn ngạch xả nước thải trong lưu vực sông để đảm bảo chất lượng nước trên các lưu vực sông Đồng Nai đáp ứng đúng mục đích sử dụng nước cho quá trình phát triển của các tỉnh, thành phố trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Đồng thời xây dựng, ban hành quy trình điều tra, đánh giá, xây dựng cơ sở dữ liệu nguồn nước thải trên các lưu vực sông; quản lý cơ sở dữ liệu nguồn nước thải tại các lưu vực sông liên tỉnh, xây dựng bản đồ ô nhiễm trên lưu vực sông và vận hành cơ chế chia sẽ thông tin về tình trạng xả thải trên lưu vực sông liên tỉnh.
- Phối hợp với các địa phương trong cả nước đẩy nhanh tiến độ xây dựng và trình thông qua Quy hoạch bảo vệ môi trường cho từng vùng, đặc biệt là các vùng kinh tế trọng điểm của cả nước, có nguồn phát thải lớn do quá trình công nghiệp hóa, từ đó yêu cầu các tỉnh, địa phương nằm trong lưu vực cần quan tâm đến sự phát triển cho cả khu vực, cho cả vùng, cần thực hiện tốt các cam kết giữa các địa phương nằm trong lưu vực sông và không nên thu hút các dự án có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường cao, dễ gây tác động đến môi trường xung quanh và ảnh hưởng đến các địa phương lân cận.
- Đề nghị nghiên cứu, đề xuất một số giải pháp nhằm triển khai hiệu quả Đề án Bảo vệ môi trường lưu vực sông Đồng nai như: Nghiên cứu xây dựng cơ chế tài chính đặc thù, trách nhiệm đóng góp của Trung ương, các địa phương cho công tác bảo vệ môi trường lưu vực sông; xây dựng quy định về các ngành nghề tạm dừng hoặc hạn chế đầu tư trên lưu vực sông; kế hoạch triển khai các dự án xử lý nước thải đô thị tại các địa phương ven sông…

Cuối phiên họp, Lãnh đạo UBND Tỉnh, Thành các địa phương đã ký kết Quy chế phối hợp quản lý nhà nước trong công tác bảo vệ môi trường, tài nguyên nước, khoáng sản ở các vùng giáp ranh địa giới hành chính giữa TPHCM, Bà Rịa – Vũng Tàu, Đồng Nai, Bình Dương, Tây Ninh, Long An, Tiền Giang, Bình Phước, Lâm Đồng.

Tác giả bài viết: Nguyễn Dũng

Nguồn tin: Chi cục Bảo vệ Môi trường