Điểm tin: thực hiện quan trắc hiện trạng môi trường tuần 13 tháng 3 năm 2019 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng theo quyết định 2875/QĐ-UBND ngày 19/10/2016 của UNBD tỉnh

Quan trắc viên thực hiện lấy mẫu và quan trắc hiện trường nước mặt Hồ Châu Pha, ngày 18/03/2019
Thực hiện chương trình quan trắc môi trường theo quyết định 2875/QĐ-UBND ngày 19/10/2016 của UNBD tỉnh về việc phê duyệt đề án "Điều tra khảo sát, đánh giá, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch mạng lưới quan trắc trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu" giai đoạn 2016-2030, theo đó Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường đã triển khai thực hiện kế hoạch quan trắc định kỳ tuần 13 tháng 3 năm 2019 trên địa bàn tỉnh.
Trong tuần 13 tháng 03 năm 2019, Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường đã thực hiện lấy mẫu, quan trắc hiện trường và phân tích các vị trí sau:
Hoàn thành lấy mẫu đợt tháng 3 năm 2019 vào ngày 29/3/2019. Tuần 13 lấy mẫu các vị trí sau:
-       Sông Dinh: Khu vực Bến Đình(S08); Khu vực cầu Rạch Bà(S07); Suối Giao Kèo(S39); Suối Tre(S59); Mương cấp nước cho hồ Đá Đen từ hồ Sông Ray(S42); Khu vực sông Dinh và sông Mũi Giụi*(S31); Khu vực Bến Súc*(S30); Sông Cỏ May-Sông Ba Cột*(S33); Khu NTTS Gò Găng*(S32); Ngã ba sông Cây Khế-Sông Dinh*(S05); (QCTBS, QCEB : TSS)(S05); Gần hạ lưu sông Dinh*(S34); Cảng cá Cát Lở*(S06); Cầu cảng 70m cảng cá Cát Lở*(S35);
-       Sông Thị Vải: Hạ lưu sông Thị Vải-Cảng Cái Mép*(S19); (QCTBS, QCEB : TSS)(S19); Cảng Phước Hòa-Đồng Dơi*(S18); Cảng Phú Mỹ*(S15); Cảng Baria Serece*(S17); Khu vực tiếp nhận nước làm mát nhà máy điện Phú Mỹ*(S16); Cách điểm xả của Công ty Vedan 1km về phía hạ lưu*(S14); Gần điểm xả nước thải của Công ty VeDan*(S13);
-       Sông Cửa Lấp: Sông Cửa Lấp-khu vực Đùng Chùa Mỏ(Cầu Cửa Lấp)*(S54); Phước Tỉnh*(S24) (công ty đóng tàu Lứa Bạn); Nhánh sông Cửa Lấp*(S53); Mương thoát bên ngoài NMK Nam Côn Sơn(S52);
-       Biển: Cảng cá Tân Phước*(B17)(gần chợ); Cảng cá Phước Tỉnh*(B05); Biển Long Hải(KV tiếp nhận nước thải KDC Phước Bình)*(B20); Bến cá Long Hải*(B19); Bãi tắm Long Hải*(B06)(đoàn 298); (QCTBS, QCEB : N-NH4, P-PO4)(B06); Cảng cá Tân Phước*(B17)(gần chợ); Cảng cá Phước Tỉnh*(B05); Biển Long Hải(KV tiếp nhận nước thải KDC Phước Bình)*(B20); Bến cá Long Hải*(B19); Bãi tắm Long Hải*(B06)(đoàn 298); (QCTBS, QCEB : N-NH4, P-PO4)(B06); KDL Long Hải*(B18)(mộ cô); Bờ biển Phước Hải*(B22); (QCTBS, QCEB : N-NH4, P-PO4)(B22); Khu vực TT Phước Hải*(B23); Cảng cá Lộc An*(B08); Sao Mai-Bến Đình*(B04); Cảng cá Bến Đá*(B13); Bờ biển Phường 11(Rừng Chí Linh)*(B14); Khu vực cửa sông Thị Vải*(B26);
-       Nước dưới đất: Khu vực chôn lấp chất thải Tóc Tiên(N05);
-       Hồ: Hồ Suối Nhum(H03);
-       Thủy sinh: Hạ lưu sông Thị Vải (Cảng Cái Mép)(TS09); Cầu cảng 70m của Cảng cá Cát Lở(TS01);
Trầm tích: Khu vực cửa sông Cửa Lấp(TT10); Nhánh sông Cửa Lấp xã An Ngãi(TT09); Hồ Bút Thiền(TT18); Cảng cá Tân Phước(TT08); Cầu cảng 70m của Cảng cá Cát Lở(TT04); Hạ lưu sông Thị Vải(Cảng Cái Mép)(TT03); Khu vực tiếp nhận nước làm mát NMĐ Phú Mỹ(TT02); Gần điểm xả nước thải của Công ty VeDan(TT01);
Qua quá trình quan trắc cho thấy: lưu lượng hầu hết các nhánh sông, suối thượng nguồn đều giảm mạnh hoặc không có nước. Do đó nhiều vị trí không thực hiện lấy mẫu quan trắc định kỳ. Qua quá trình thực hiện quan trắc đo nhanh chất lượng nước, cho thấy các thông số: nhiệt độ, pH, DO, EC, TDS đa số các vị trí quan trắc đều đạt so với giới hạn QCVN cho phép.
 
 (Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và môi trường tỉnh BRVT đã được cấp chứng chỉ phòng thí nghiệm đạt tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2005 (tiêu chuẩn về hệ thống quản lý chất lượng áp dụng chuyên biệt cho phòng thí nghiệm do Bộ KH&CN cấp) và được Bộ TN&MT cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường mã số VIMCERTS 011).

Nguồn tin: Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu