Công bố và bàn giao các sản phẩm của ngành Tài nguyên và Môi trường cho các tỉnh Nam bộ

Vừa qua, ngày 17/6/2019, Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức Hội nghị “Công bố và bàn giao các sản phẩm của ngành tài nguyên và môi trường phục vụ công tác quản lý tài nguyên nước cho các tỉnh Nam Bộ” gồm 03 lĩnh vực Tài nguyên nước; Đo đạc, Bản đồ và Viễn thám; Khí tượng Thủy văn
Hội nghị gồm có các Lãnh đạo các cơ quan đơn vị: Bộ Tài nguyên và Môi trường; Tổng cục Khí tượng Thủy văn, Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam, Tổng cục Môi trường, Trung tâm Quy hoạch và Điều ta Tài nguyên nước Quốc gia cùng Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường của 19 tỉnh thành Nam Bộ.

Các sản phẩm bàn giao liên quan đến tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu gồm có:
  1. Đề án Chính phủ “Bảo vệ nước dưới đất các đô thị lớn – Giai đoạn I” cho Đô thị Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Bà Rịa – Vũng Tàu”;
  2. Dự án “Biên hội bản đồ tài nguyên nước dưới đất các tỉnh trên toàn quốc tỉ lệ 1:200.00
Tài liệu bàn giao là cơ sở để bổ sung vào cơ sở dữ liệu tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh, hỗ trợ công tác quản lý tài nguyên nước tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu tốt hơn.

Tác giả bài viết: Nguyễn Thành Tâm

Nguồn tin: Phòng Tài nguyên nước - Sở Tài nguyên và Môi trường