Điểm tin: thực hiện quan trắc hiện trạng môi trường tuần 46 tháng 11 năm 2019 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu theo quyết định 2875/QĐ-UBND ngày 19/10/2016 của UNBD tỉnh-|-Hoàn thiện mạng lưới quan trắc môi trường không khí và nước mặt tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu-|-Điểm tin: thực hiện quan trắc hiện trạng môi trường tuần 43 tháng 10 năm 2019 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu theo quyết định 2875/QĐ-UBND ngày 19/10/2016 của UNBD tỉnh-|-Sở Tài nguyên và Môi trường bổ nhiệm Phó Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin Tài nguyên và Môi trường.-|-Điểm tin: thực hiện quan trắc hiện trạng môi trường tuần 42 tháng 10 năm 2019 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu theo quyết định 2875/QĐ-UBND ngày 19/10/2016 của UNBD tỉnh-|-Điểm tin: thực hiện quan trắc hiện trạng môi trường tuần 41 tháng 10 năm 2019 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu theo quyết định 2875/QĐ-UBND ngày 19/10/2016 của UNBD tỉnh-|-Sở Tài nguyên và Môi trường bổ nhiệm Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin Tài nguyên và Môi trường.-|-Điểm tin: thực hiện quan trắc hiện trạng môi trường tuần 40 tháng 9&10 năm 2019 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu theo quyết định 2875/QĐ-UBND ngày 19/10/2016 của UNBD tỉnh-|-Lễ bàn giao tủ sách chi bộ thôn ấp, khu phố "Chương trình vận động Đảng viên tình nguyện tham gia xây dựng tủ sách chi bộ tại thôn ấp, khu phố"-|-Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu được cấp Giấy chứng nhận bổ sung điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường theo Nghị định 127/NĐ-CP ngày 31/12/2014.-|-

Tìm kiếm

Thăm dò ý kiến

Nội dung nào của Website được quan tâm?

Tin tức - Sự kiên

Văn bản chuyên ngành TNMT

Bản đồ trực tuyến

Hỏi đáp pháp luật

Thủ tục hành chính

Văn bản thuộc lĩnh vực

Báo cáo

Biên bản

Chỉ thị

Công ước

Công văn

Hướng dẫn

Kế hoạch

Kết luận

Lệnh

Luật

Nghị quyết

Nghị quyết liên tịch

Nghị định

Pháp lệnh

Quy chế

Quy phạm

Quy định

Quy định tạm thời

Quyết định

Sắc lệnh

Thông báo

Thông tư

Thông tư liên bộ

Thông tư liên tịch

Tờ trình

Thành viên có mặt

Trực tuyến Đang truy cập : 39

Máy chủ tìm kiếm : 3

Khách viếng thăm : 36


2 Hôm nay : 1658

Trong tháng Tháng hiện tại : 162890

Tổng Tổng lượt truy cập : 12794404

Sản phẩm giao nộp các báo cáo tổng hợp, báo cáo chuyên đề tổng hợp thông tin, dữ liệu thu thập số liệu đo đạc và các bản đồ số
Khảo sát mức đô hài lòng
Thủ tục hành chính
Chung tay cải cách hành chính
Đường dây nóng Sở Tài nguyên và Môi trường
Đường dây nóng lãnh đạo tỉnh
Thủ tục hành chính công trực tuyến
Bảng đơn giá Sở Tài nguyên và Môi trường
Quỹ bảo vệ Môi trường
mail Sở Tài nguyên và Môi trường
Hệ thống giao lưu trực tuyến

Trang nhất » Tin Tức » MÔI TRƯỜNG

Xây dựng Quy chế quản lý, vận hành hệ thống quan trắc môi trường tự động, liên tục trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Thứ năm - 01/11/2018 12:43
Thực hiện triển khai Nghị định số 38/2015/NĐ-CP ngày 24/4/2015 của Chính phủ; và các Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường: Thông tư số 35/2015/TT-BTNMT ngày 30/6/2015 quy định về bảo vệ môi trường khu kinh tế, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao; Thông tư số 31/2016/TT-BTNMT ngày 14/10/2016 về bảo vệ môi trường cụm công nghiệp, khu kinh doanh, dịch vụ tập trung, làng nghề và cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ; Thông tư số 24/2017/TT-BTNMT ngày 01/9/2017 quy định về kỹ thuật quan trắc môi trường, Sở Tài nguyên và Môi trường đã kịp thời hướng dẫn, yêu cầu, đôn đốc các cơ sở sản xuất thuộc đối tượng quy định phải đầu tư hệ thống quan trắc tự động nước thải, khí thải và truyền số liệu về Trạm tiếp nhận của Sở để quản lý theo quy định. Đến nay, tất cả 30 cơ sở thuộc đối tượng quan trắc tự động trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã hoàn thành việc đầu tư lắp đặt hệ thống, trong đó 22/30 cơ sở đã truyền số liệu quan trắc tự động về Trung tâm tiếp nhận dữ liệu của Sở Tài nguyên và Môi trường.
Tổ chức cuộc họp với các doanh nghiệp liên quan để góp ý hoàn thiện dự thảo Quy chế quản lý, vận hành hệ thống quan trắc môi trường tự động, liên tục trên địa bàn tỉnh BR-VT

Tổ chức cuộc họp với các doanh nghiệp liên quan để góp ý hoàn thiện dự thảo Quy chế quản lý, vận hành hệ thống quan trắc môi trường tự động, liên tục trên địa bàn tỉnh BR-VT

Để thực hiện tốt công tác quản lý hệ thống quan trắc môi trường tự động, liên tục trên địa bàn tỉnh, cũng như các cơ sở thuộc đối tượng quan trắc tự động thực hiện đúng quy định, Sở Tài nguyên và Môi trường nhận thấy cần thiết xây dựng và trình UBND tỉnh ban hành Quy chế quản lý, vận hành hệ thống quan trắc môi trường tự động, liên tục trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu nhằm kiểm soát chặt chẽ vấn đề xả nước thải, khí thải của các cơ sở, tránh việc gây ô nhiễm môi trường. Từ thực trạng nêu trên, ngày 09/8/2018, Sở Tài nguyên và Môi trường đã có Tờ trình số 4254/STNMT-BVMT đề nghị UBND tỉnh cho chủ trương cho phép Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng Quy chế quản lý, vận hành hệ thống quan trắc môi trường tự động, liên tục trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu để trình UBND tỉnh ban hành, tổ chức thực hiện
Ngày 31/8/2018, UBND tỉnh có văn bản số 8657/UBND-VP giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Công thương và các cơ quan liên quan căn cứ các quy định liên quan khẩn trương nghiên cứu xây dựng Quy chế quản lý, vận hành hệ thống quan trắc môi trường tự động, liên tục trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (gọi tắt là Quy chế). Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường đã xây dựng dự thảo Quy chế và đã tổ chức cuộc họp với các ngành, địa phương và cuộc họp với các doanh nghiệp liên quan để góp ý hoàn thiện Quy chế. Trên cơ sở văn bản góp ý của các cơ quan: Sở Tư pháp, Sở Tài chính, Ban Quản lý các khu công nghiệp, Công an tỉnh, UBND thành phố Vũng Tàu, UBND các huyện Châu Đức, Long Điền, Xuyên Mộc; các doanh nghiệp có liên quan, Sở Tài nguyên và Môi trường đã chỉnh sửa, hoàn thiện dự thảo Quy chế.
Ngày 01/10/2018, UBND tỉnh đã tổ chức cuộc họp với các cơ quan, đơn vị liên quan nghe Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo dự thảo Quy chế. Trên cơ sở kết luận cuộc họp tại Thông báo số 552/TB-UBND ngày 09/10/2018 của UBND tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tiếp tục chỉnh sửa, hoàn thiện dự thảo Quy chế và có văn bản số 5901/STNMT-BVMT ngày 25/10/2018 gửi toàn bộ hồ sơ xây dựng dự thảo Quy chế để Sở Tư pháp thẩm định về nội dung, thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản đối với dự thảo trước khi trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt theo đúng quy định.
Bên cạnh đó, nhằm tiếp tục lấy ý kiến rộng rãi dự thảo Quy chế để bảo đảm thực hiện đúng trình tự thủ tục ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Sở Tài nguyên và Môi trường đã có văn bản số 5902/STNMT-BVMT ngày 25/10/2018 đề nghị Trung tâm Công báo – Tin học tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đăng công báo dự thảo Quy chế này trên cổng thông tin điện tử tỉnh.

Tác giả bài viết: Trần Văn Thắng

Nguồn tin: Chi cục Bảo vệ Môi trường

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Bản đồ hành chính 1

Bản đồ hành chính
Dịch vụ công trực tuyến
Tra cứu giấy chứng nhận

Bản đồ quy hoạch

Ban do quy hoach
Bản tin tháng mười một 2019
T2T3T4T5T6T7CN
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
2018 << 11/2019 >> 2020

Thành viên đăng nhập

Những tin được xem nhiều

Thông tin tuyển dụng
ĐƯỜNG DÂY NÓNG HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP
Góp ý văn bản pháp luật
http://tnmtbariavungtau.gov.vn/index.php/vi/faq/
Thông báo thông tin tiếp nhận hồ sơ TTHC
Ngày thế giới nước năm 2019
Báo điện tử bà rịa vũng tàu
Site uỷ ban nhân dân tỉnh ba rịa vũng tàu
Bộ tài nguyên và môi trường
Cục công nghệ thông tin
Khung giá đất

Bản đồ giá đất

Bản đồ giá đất