Thông báo kế hoạch làm việc của Đoàn công tác Hàn Quốc tại tỉnh BR-VT để triển khai Dự án “ Thiết lập nền tảng cho quản lý tổng hợp vùng bờ tại số tỉnh ven biển Việt Nam”.-|-Ban hành Bộ đơn giá xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu-|-THÔNG BÁO Hủy bỏ Quyết định số 04/QĐ-TTPTQĐ ngày 28/01/2019 và Thông báo số 72/TB-TTPTQĐ ngày 29/01/2019, của Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.-|-Hủy bỏ Thông báo mời thầu số 71/TB-TTPTQĐ ngày 29/01/2019.-|-Điểm tin: thực hiện quan trắc hiện trạng môi trường tuần 07 tháng 2 năm 2019 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng theo quyết định 2875/QĐ-UBND ngày 19/10/2016 của UNBD tỉnh-|-Họp giao ban toàn ngành đầu năm 2019-|-Ban hành Bộ đơn giá kiểm tra, nghiệm thu sản phẩm ứng dụng công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu-|-Thông báo mời thầu-|-Thông báo Kết quả lựa chọn nhà thầu-|-Công bố điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất cấp Tỉnh trên thiết bị di động-|-

Thăm dò ý kiến

Nội dung nào của Website được quan tâm?

Tin tức - Sự kiên

Văn bản chuyên ngành TNMT

Bản đồ trực tuyến

Hỏi đáp pháp luật

Thủ tục hành chính

Tìm kiếm

Văn bản thuộc lĩnh vực

Báo cáo

Biên bản

Chỉ thị

Công ước

Công văn

Hướng dẫn

Kế hoạch

Kết luận

Lệnh

Luật

Nghị quyết

Nghị quyết liên tịch

Nghị định

Pháp lệnh

Quy chế

Quy phạm

Quy định

Quy định tạm thời

Quyết định

Sắc lệnh

Thông báo

Thông tư

Thông tư liên bộ

Thông tư liên tịch

Tờ trình

Thành viên có mặt

áo sơ mi nữ Đang truy cập : 34

Máy chủ tìm kiếm : 4

Khách viếng thăm : 30


2 Hôm nay : 6026

thời trang eva Tháng hiện tại : 146227

thời trang công sở Tổng lượt truy cập : 10073826

Khảo sát mức đô hài lòng
Thủ tục hành chính
Chung tay cải cách hành chính
Đường dây nóng Sở Tài nguyên và Môi trường
Đường dây nóng lãnh đạo tỉnh
Thủ tục hành chính công trực tuyến
Bảng đơn giá Sở Tài nguyên và Môi trường
Quỹ bảo vệ Môi trường
mail Sở Tài nguyên và Môi trường
Hệ thống giao lưu trực tuyến

Trang nhất » Văn bản pháp quy » Kế hoạch

 Tìm kiếm văn bản 
 Từ khóa     Tìm theo:
 Lĩnh vực    
 Thể loại    
Tổng kết công tác quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường năm 2014 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2015. ( 2618 Đã xem )
Ngày ban hành : 23/02/2019 19:51
Ngày hiệu lực : 23/02/2019 19:51
Thuộc chủ đề : Văn bản pháp quy » Kế hoạch
Cơ quan ban hành : Sở Tài nguyên và Môi trường
Người kí :
Nội dung :
UBND TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU
SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG


 
 

Số:………./BC-STNMT
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 
 
Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày……tháng 12 năm 2014
 
BÁO CÁO
Tổng kết công tác quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường năm 2014
và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2015.


I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CHUNG:
1. Công tác tham mưu ban hành văn bản quy phạm pháp luật:
            Trong năm 2014, để kịp thời tham mưu UBND tỉnh triển khai các văn bản pháp luật mới trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường, Sở đã tham mưu ban hành 08 văn bản quy phạm pháp luật nhằm hướng dẫn thi hành luật trên địa bàn tỉnh (Biểu mẫu số 1).
            Bên cạnh đó, Sở đã tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh một số các Chương trình hành động triển khai thực hiện các Nghị quyết về lĩnh vực đất đai, môi trường, khoáng sản như: Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 19/NQ-TW ngày 31/10/2012 của Ban chấp hành Trung ương đảng khóa XI; Chương trình hành động số 15-Ctr/TU ngày 17/9/2013 của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 25/4/2011 của Bộ Chính trị về định hướng chiến lược khoáng sản và công nghiệp khai thác đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030, …
2. Công tác kiện toàn tổ chức, bộ máy quản lý ngành tài nguyên và môi trường:
            Thực hiện Thông tư liên tịch số 50/2014/TTLT-BTNMT-BNV ngày 28/8/2014 của liên Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ Nội vụ về hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Phòng Tài nguyên và Môi trường thuộc UBND các huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (có hiệu lực ngày 201/11/2014). Hiện nay, Sở Tài nguyên và Môi trường đang khẩn trương hoàn chỉnh Đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức, viên chức theo hướng dẫn của Thông tư 50 trình Sở Nội vụ thẩm định và UBND tỉnh phê duyệt.
3. Công tác cải thủ tục hành chính:
3.1 Kết quả giải quyết thủ tục hành chính:
Tổng số hồ sơ tiếp nhận là 2.116 hồ sơ, trong đó số hồ sơ mới tiếp nhận là 1.716 hồ sơ, số hồ sơ từ kỳ báo cáo trước chuyển qua là 400 hồ sơ. Sau khi tiếp nhận và qua kiểm tra, rà soát thì số hồ sơ còn vướng mắc về thủ tục pháp lý không giải quyết là 95 hồ sơ. Như vậy, tổng số hồ sơ phải giải quyết là 2.021 hồ sơ, kết quả như sau:
- Tổng số hồ sơ đã giải quyết: 1.593 hồ sơ (chiếm 78,8% tổng số hồ sơ phải giải quyết), bao gồm:
+ Hồ sơ giải quyết đúng hẹn: 1.474 hồ sơ (chiếm 92,5% tổng số hồ sơ đã giải quyết).
+ Hồ sơ giải quyết trễ hẹn: 119 hồ sơ (chiếm 7,5% tổng số hồ sơ đã giải quyết).
- Tổng số hồ sơ đang giải quyết: 428 hồ sơ (chiếm 21,2% tổng số hồ sơ phải giải quyết), trong đó: hồ sơ đang giải quyết còn trong hẹn: 393 hồ sơ (chiếm 91,8% tổng số hồ sơ đã giải quyết); hồ sơ quá hạn còn đang giải quyết: 35 hồ sơ (chiếm 8,2% tổng số hồ sơ đã giải quyết).
(Đính kèm theo biểu số 2)
3.2 Rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính theo Đề án 30:
- Tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2330/QĐ-UBND ngày 28/10/2014 về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, thay thế thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường. Theo đó, công bố mới 02 thủ tục hành chính, 03 thủ tục hành chính sửa đổi, bô sung, 01 thủ tục hành chính thay thế trong lĩnh vực môi trường.
- Xây dựng Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết Sở Tài nguyên và Môi trường, gồm 29 thủ tục hành chính mới thuộc lĩnh vực đất đai theo Quyết định số 1839/QĐ-STNMT ngày 27/8/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Theo đó, thời gian giải quyết của các thủ tục giao, thuê, chuyển mục đích sử dụng đất đã được rút ngắn so với trước đây.
- Thường xuyên thực hiện việc rà soát các văn bản quy phạm pháp luật trong quá trình quản lý, phát hiện những chồng chéo, mâu thuẫn, những khó khăn trong quá trình thực hiện, kịp thời tham mưu UBND tỉnh văn bản kiến nghị cơ quan trung ương cho ý kiến chỉ đạo giải quyết, hoặc thông qua việc phát biểu, đóng góp ý kiến, đặt câu hỏi tại các buổi giao lưu trực tuyến với các cơ quan trung ương.
4. Tình hình thanh tra, kiểm tra, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo:
            4.1 Công tác tiếp dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo:
            - Trong năm 2014, Sở đã tiếp 164 lượt người đến khiếu nại và tranh chấp về đất đai, môi trường và khoáng sản. Cán bộ tiếp dân của Sở đã tiếp và giải đáp thắc mắc, hướng dẫn công dân làm đơn theo quy định và đến đúng cơ quan có thẩm quyền để giải quyết.
- Tổng số vụ việc tranh chấp, đơn khiếu nại, tố cáo về đất đai trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã được Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp nhận, xác minh, tham mưu giải quyết là 123 vụ. Trong đó các vụ việc và đơn thư chuyển từ năm 2013 là 47 vụ và tiếp nhận mới trong năm 2014 là 76 vụ. Kết quả xử lý như sau:
- Số vụ việc Sở đã xác minh và báo cáo UBND tỉnh giải quyết là: 90 vụ (73%);
- Số vụ việc đang giải quyết là: 33 vụ (27%)
các vụ việc Sở Tài nguyên và Môi trường đã có báo cáo, UBND tỉnh đã ban hành quyết định giải quyết hoặc có văn bản trả lời theo quy định của pháp luật.
            4.2 Công tác thanh tra, kiểm tra:
            Trong năm 2014, Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường đã thành lập tổng cộng 20 đoàn thanh tra theo kế hoạch và thanh tra đột xuất, và tham gia cùng với tham gia cùng với 03 đoàn thanh tra của Bộ về lĩnh vực tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh. Cụ thể như sau:
            - Về đất đai: tiến hành 07 đoàn thanh kiểm tra, trong đó xử lý 04 tổ chức đã có hành vi vi phạm với tổng số tiền phạt là 45.250.000 đồng.
            - Về môi trường: thực hiện 05 đoàn thanh kiểm tra và phối hợp với 02 đoàn thanh tra của Bộ Tài nguyên và Môi trường kiểm tra công tác bảo vệ môi trường trong các khu công nghiệp. Kết quả đã ban hành 49 quyết định xử phạt với với các đơn vị đã có hành vị vi phạm pháp luật với tổng số tiền phạt là 3.946.950.000 đồng.
            - Về khoáng sản: thành lập 05 đoàn thanh kiểm tra và phối hợp với 01 đoàn kiểm tra của Tổng cục Địa chất và Khoáng sản. Kết quả đã xử phạt đối với 08 tổ chức, cá nhân có có hành vi vi phạm với tổng số tiền phạt là 77.300.000 đồng.
            - Về tài nguyên nước: tiến hành 02 đoàn thanh kiểm tra theo kế hoạch và ban hành 05 quyết định xử phạt đối với 05 cá nhân, tổ chức có hành vi vi phạm với số tiền phạt là 645.400.000 đồng.
            Tổng số tiền phạt là 4.714.900.000 đồng và được cá nhân, tổ chức nộp trực tiếp vào Kho bạc nhà nước. Bên cạnh đó, Sở đã tham mưu UBND tỉnh ban hành 07 quyết định tạm thời đình chỉ hoạt động của các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.
 
II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ CHUYÊN NGÀNH VỀ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG NĂM 2014:
1. Lĩnh vực quản lý đất đai:
            1.1 Đánh giá tình hình triển khai thi hành Luật đất đai năm 2013:
   Thực hiện Chỉ thị 01/CT-TTg ngày 22/01/2014 của Thủ tướng Chính phủ về triển khai công tác thi hành Luật Đất đai năm 2013, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 24/KH-UBND ngày 22/5/2014 về việc tổ chức triển khai thi hành Luật Đất đai năm 2013 trên địa bàn tỉnh. Trong 02 ngày 22 và 23/7/2014, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức Hội nghị triển khai tập huấn, phổ biến Luật Đất đai và các Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai đến các Sở ngành liên quan; UBND cấp huyện; Phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện; UBND cấp xã; cán bộ địa chính cấp xã; các tổ chức sử dụng đất trên địa bàn tỉnh.
UBND các huyện, thành phố cũng đã tiến hành tổ chức hội nghị triển khai, phổ biến Luật Đất đai và các Nghị định. Đến thời điểm tháng 8/2014, công tác triển khai, phổ biến Luật Đất đai và các Nghị định trên địa bàn toàn tỉnh đã hoàn thành.
            Bên cạnh đó, ngay từ khi Luật Đất đai năm 2013 được Quốc hội thông qua có hiệu lực từ ngày 01/7/2014 và các Nghị định, Thông tư hướng dẫn thực hiện được ban hành, Sở Tài nguyên và Môi trường đã khẩn trương tham mưu UBND tỉnh 06 văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh (đến nay UBND tỉnh đã ký ban hành 03 văn bản)
   1.2 Kết quả thực hiện công tác quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011 – 2015):
            - Đến nay, Sở đã hoàn thành công tác lập quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm 2011-2015 cấp tỉnh (được Chính phủ phê duyệt tại Nghị quyết 81/2013/NQ-CP ngày 27/6/2013), cấp huyện và đã tổ chức hội nghị công bố quy hoạch.
- Quy hoạch sử dụng đất cấp xã cũng đã được tiến hành cùng lúc với cấp huyện. Đến thời điểm này, Sở đã tham mưu UBND tỉnh đã phê duyệt toàn bộ 49 đơn vị phường, thị trấn và xã phát triển đô thị; UBND các huyện, thành phố đã phê duyệt 33 xã còn lại.
1.3 Công tác đo đạc bản đồ địa chính và xây dựng cơ sơ dữ liệu đất đai:
Đến nay, toàn tỉnh đã đo đạc và lập bản đồ địa chính cho 82 xã và 01 huyện không có đơn vị hành chính cấp xã (Côn Đảo) với diện tích lập bản đồ địa chính là 198.945,94ha, chiếm 100% so với diện tích đất tự nhiên. Có 100% số xã trên địa bàn tỉnh đã triển khai đăng ký đất đai (biểu mẫu số 3).
Hiện nay trên địa bàn tỉnh đã có 29 xã và 01 huyện Côn Đảo đang triển khai thực hiện việc xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai (Biểu số 4)
1.4 Công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất:
- Tổng diện tích đất đã được cấp giấy chứng nhận trên địa bàn tỉnh trong  năm 2014 là 8.027,2ha (trong đó đất nông nghiệp là 616,3ha; đất chuyên dùng là 7.396,2ha; đất tôn giáo là 8ha và đất ở là 6,8ha). Như vậy đến nay tổng diện tích đã được cấp giấy chứng nhận trên địa bàn tỉnh đến ngày 01/12/2014 là 164.225,94ha/173.093,46ha đạt 94,88%. Trong đó diện tích đất đã cấp cho tổ chức là 62.693,28ha/69.069,34ha đạt 90,77%; diện tích đất đã cấp cho hộ gia đình, cá nhân là 101.523,06ha/104.024,12ha đạt 97,60% (Biểu số 5).
1.5 Công tác giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất và thu tiền sử dụng đất:
Tính từ 01/01/2014 đến nay, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tham mưu UBND tỉnh trong công tác giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất với kết quả như sau:
- Tổng diện tích giao đất là 375,5ha để triển khai thực hiện cho 37 dự án đầu tư. Trong đó, giao đất không thu tiền là 251,7ha để thực hiện 33 dự án; giao đất có thu tiền là 123,2ha để thực hiện 04 dự án đầu tư.
- Tổng diện tích thuê đất là 75,3ha và 9ha mặt nước để triển khai 21 dự án đầu tư. Trong đó, cho tổ chức trong nước thuê với diện tích là 56,6ha để triển khai 18 dự án; cho tổ chức nước ngoài thuê với diện tích là 18,7ha để triển khai 06 dự án đầu tư.
- Tham mưu UBND tỉnh cho phép các tổ chức chuyển mục đích sử dụng đất để triển khai 03 dự án đầu tư với tổng diện tích là 21,1ha.
- Thu hồi đất:
+ Thu hồi đất để triển khai các dự án: tổng diện tích được thu hồi là 172,8ha để triển khai 64 dự án. Trong đó, đất nông nghiệp là 66,3ha; đất phi nông nghiệp là 82,6ha; đất chưa sử dụng là 23,9ha và đất mặt nước là 9ha.
+ Thu hồi đất theo Chỉ thị 134/CT-TTg ngày 20/01/2010 của Thủ tướng Chính phủ: Trong năm 2014, Sở đã tham mưu UBND tỉnh ban hành 03 quyết định thu hồi đất đối với các tổ chức được giao đất, cho thuê đất vi phạm Luật đất đai với tổng diện tích thu hồi là 21,6ha.
Tính từ ngày 01/01/2014 đến nay, tổng số tiền sử dụng đất do các tổ chức thực hiện các dự án đã nộp vào ngân sách Nhà nước là 63.245.426.241 đồng.
            1.6 Công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư và xây dựng bảng giá đất năm 2015:
- Tổ chức cuộc họp xem xét thống nhất đề nghị mức hỗ trợ ngoài 05 lần hạn mức đất ở trên địa bàn cấp huyện và giải quyết vướng mắc về chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư trên địa bàn huyện Xuyên Mộc, Tân Thành.
- Giải quyết, tháo gỡ các vướng mắc trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định cư trong triển khai dự án (như Khu dân cư số 1 Tây Nam, Trường tiểu học bán trú Phước Tỉnh, huyện Long Điền; Khu công nghiệp Phú Mỹ 2, 3 và Mỹ Xuân B1 huyện Tân Thành; Công trình thu gom, xử lý và thoát nước Thành phố Vũng Tàu; Khu dân cư và khu công nghiệp Đất Đỏ 1) và giải quyết các kiến nghị của doanh nghiệp (HTX Quyết Thắng); dự án Đường dây điện 110KV cấp điện cho nhà máy thép Đồng tiến; vướng mắc về giao đất ở mới cho các hộ dân có nhà giữa đường dây 500KV Phú Mỹ - Sông Mây; đường dây 220KV, 100KV huyện Tân Thành.
            - Tham mưu UBND tỉnh ban hành Quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (quyết định số 52/2014/QĐ-UBND ngày 31/10/2014)
            - Hoàn thành việc xây dựng Bảng giá đất năm 2015 (định kỳ 5 năm 2015 – 2019) theo quy định của Luật Đất đai năm 2013 trình HĐND thông qua và UBND tỉnh phê duyệt ban hành trước ngày 01/01/2015.
- Tình hình bồi thường, giải phóng mặt bằng một số công trình trọng tâm giao cho Sở: Hiện nay, Sở đã chỉ đạo Trung tâm Phát triển quỹ đất thực hiện việc bồi thường giải phóng mặt bằng một số công trình trọng điểm trên địa bàn tỉnh như: dự án Khu du lịch nghỉ mát, giải trí đa năng tại phường 11 và phường 12 – TP.Vũng Tàu có tổng diện tích 297,3ha; dự án công trình Đại Phú Hào có diện tích 25ha; dự án Trung tâm hội nghị triển lãm quốc tế phường 11 – TP.Vũng Tàu có diện tích 44ha và dự án Khu tái định cư Chí Linh tại phường 10 – TP.Vũng Tàu có diện tích 57,3ha và Đất hợp tác xã Quyết Tiến là 9,6ha. Tổng diện tích bồi thường giải phóng mặt bằng cho các dự án là 433,2ha với tổng kinh phí bồi thường dự kiến hơn 3.500 tỷ đồng, đến nay đã tiến hành giải phóng mặt bằng được 237,1ha với kinh phí là 305,64 tỷ đồng. Nhìn chung công tác bồi thường giải phóng mặt bằng trên địa bàn tỉnh còn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc như nguồn kinh phí bồi thường quá lớn ngân sách tỉnh không đáp ứng được, nhà đầu tư chưa ứng tiền thuê đất để chi trả bồi thường. Song song đó Chính phủ ban hành chinh sách bồi thường mới nên phải điều chỉnh các quy định cho phù hợp dẫn đến kéo dài thời gian triển khai công tác bồi thường cũng như việc khiếu nại của người sử dụng đất bị thu hồi.
            1.7 Một số khó khăn, vướng mắc:
            - Một số dự án đã được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư, thỏa thuận địa điểm và đã hoàn tất thủ tục để tiến hành lập thủ tục xin giao đất, cho thuê đất. Tuy nhiên theo Quy hoạch kế hoạch sử dụng đất đã được UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu phê duyệt thì lại không thể hiện các công trình này, dẫn đến khó khăn để lập thủ tục giao đất, cho thuê đất.
            - Việc giải quyết các hồ sơ trong lĩnh vực đất tôn giáo còn vướng mắc, khó khăn do việc xác minh nguồn gốc đất và đo đạc đất còn phức tạp; việc giải quyết các vụ tranh chấp khiếu nại có tính chất phức tạp dẫn đến thời gian giải quyết hồ sơ chậm trễ. Hiện tại Luật mới chưa có hướng dẫn quy trình cụ thể.
            - Việc cập nhật số liệu, diện tích đất do tổ chức đang sử dụng của cấp huyện chưa đầy đủ và chưa chính xác do công tác cập nhật và chỉnh lý biến động được thực hiện chưa kịp thời, chưa đầy đủ và không đồng bộ ở 03 cấp.
            - Có sự nhầm lẫn, chưa chính xác trong việc thống kê diện tích giữa các loại đất cần cấp giấy theo biểu mẫu số 02 do Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định: đất có mặt nước chuyên dùng, đất nuôi trồng thủy sản, đất trụ sở cơ quan – công trình sự nghiệp, đất có mục đích công cộng, đất nông nghiệp khác, đất phi nông nghiệp khác...
            - Đất trụ sở, cơ quan công trình sự nghiệp và các công trình công cộng như giáo dục, văn hóa thể thao...hầu hết không có giất tờ về đất đai, về xây dựng. Do đó không đủ điều kiện để xét cấp giấy.
- Hiện nay việc giải quyết bồi thường hỗ trợ tái định cư còn chồng chéo và khó áp dụng do cơ chế pháp Luật Đất đai thay đổi. Theo khoản 3, 4 Điều 34 Nghị định 47/2014/NĐ-CP và khoản 1 Điều 22 Nghị định 44/2014/NĐ-CP, trên địa bàn tỉnh tồn tại các dự án dở dang đã có quyết định thu hồi, quyết định phê duyệt giá bồi thường (theo chính sách của Luật Đất đai 2003) nhưng chưa có quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư. Theo quy định, phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư của các dự án này phải thực hiện theo chính sách của Luật Đất đai 2013, dẫn đến vướng mắc giữa các dự án này với các dự án đã phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư theo Luật Đất đai 2003
2. Lĩnh vực môi trường:
2.1 Xây dựng Chiến lược Bảo vệ môi trường của tỉnh Bà Rịa –Vũng Tàu đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030:
Để triển khai các giải pháp phù hợp nhằm từng bước cải thiện chất lượng môi trường trên địa bàn tỉnh, đảm bảo phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh theo hướng bền vững và phù hợp với quan điểm, mục tiêu, định hướng của Chiến lược Bảo vệ môi trường Quốc gia đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 ban hành kèm theo Quyết định số 1216/QĐ-TTg ngày 05/9/2012 của Thủ tướng Chính phủ, thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại văn bản số 7646/UBND-VP ngày 20/11/2012, Sở Tài nguyên và Môi trường đã phối hợp với Viện Môi trường và Tài nguyên xây dựng Chiến lược Bảo vệ môi trường tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030.
Hiện nay, dự thảo báo cáo tổng kết Chiến lược Bảo vệ môi trường tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 đã được xây dựng hoàn chỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường đã có văn bản số 2945/STNMT-BVMT ngày 13/11/2014 đề nghị các ngành, đơn vị liên quan của tỉnh góp ý nội dung Chiến lược để tổng hợp, hoàn thiện dự thảo và sẽ trình UBND tỉnh xem xét, ban hành trong năm 2014 để các ngành, địa phương, đơn vị có liên quan làm cơ sở triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp về bảo vệ môi trường từ năm 2015.
2.2 Công tác truyền thông về bảo vệ môi trường:
- Trong năm 2014, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức các hoạt động tuyên truyền về bảo vệ môi trường hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới trên địa bàn tỉnh, trong đó phối hợp với UBND huyện Tân Thành tổ chức các hoạt động míttinh, vệ sinh, trồng cây nhân Ngày Môi trường Thế giới. Đồng thời, Sở đã tổ chức 04 lớp tập huấn phổ biến các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường  triển khai các quy định của Luật Bảo vệ môi trường năm 2014 cho hơn 500 đơn vị sản xuất kinh doanh và hơn 600 đại biểu tham dự.
- Xây dựng Kế hoạch truyền thông nâng cao nhận thức bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Bà Rịa –Vũng Tàu giai đoạn 2015 – 2020 trình UBND tỉnh ban hành. 
- Bên cạnh đó trong tháng 10 năm 2014, Sở Tài nguyên và Môi trường đã phối hợp với UBND huyện Côn Đảo, Vườn Quốc gia Côn Đảo và các ngành liên quan tổ chức thành công Lễ đón nhận Bằng công nhận Vườn Quốc gia Côn Đảo là khu Ramsar (vùng đất ngập nước có tầm quan trọng quốc tế) thứ 6 của Việt Nam, và là khu Ramsar biển đầu tiên của Việt Nam do Ban Thư ký Công ước Ramsar chứng nhận, đồng thời tổ chức các hoạt động tuyên truyền, vận động người dân tham gia bảo tồn Vườn Quốc gia Côn Đảo và tuyên truyền trên các phương tiện truyền thông (Tạp chí du lịch, hàng không) để quảnh bá hình ảnh Vườn Quốc gia Côn Đảo là khu Ramsar ra thế giới nhằm kêu gọi các tổ chức quốc tế hỗ trợ trong công tác bảo tồn giá trị Vườn Quốc gia Côn Đảo cũng như thu hút khách quốc tế đến tham quan, du lịch tại Côn Đảo.
2.3 Thực hiện Đề án điều tra khảo sát, đánh giá thực trạng và xây dựng cơ sở dữ liệu môi trường sinh học vùng nội địa tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu:
Thực hiện Kế hoạch hành động về Đa dạng sinh học tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020, Sở Tài nguyên và Môi trường đã phối hợp với Viện Sinh thái học Miền Nam tổ chức xây dựng Đề cương chi tiết Đề án và đã trình UBND tỉnh phê duyệt Đề cương chi tiết, kinh phí thực hiện tại Quyết định số 1393/QĐ-UBND ngày 08/7/2014. Hiện nay, Sở đang phối hợp với Sở Tài chính thẩm định kinh phí trình UBND tỉnh phê duyệt để triển khai tổ chức thực hiện Đề án đảm bảo thời gian quy định (Sở đã có văn bản đề nghị thẩm định số 2630/STNMT-BVMT ngày 16/10/2014)
2.4 Xử lý nước thải tại các Khu công nghiệp, Cụm công nghiệp:
Tính đến cuối năm 2014, đã có 7/9 Khu CN hoạt động (Mỹ Xuân A, Mỹ Xuân A2, Phú Mỹ I, Phú Mỹ II, Đông Xuyên, Mỹ Xuân B1 Tiến Hùng, Mỹ Xuân B1 Conac) đã đầu tư xây dựng hệ thống xử lý nước thải tập trung để xử lý nước thải phát sinh từ các cơ sở sản xuất hoạt động trong Khu CN, trong đó có 04 Khu CN đã lắp đặt hệ thống quan trắc tự động nước thải sau xử lý (Mỹ Xuân A, Mỹ Xuân A2, Phú Mỹ I, Đông Xuyên).
- Đối với Khu CN Cái Mép: Theo báo cáo của Tổng Công ty xây dựng Sài Gòn (Chủ đầu tư hạ tầng) tại văn bản số 471/TCT-BQLCM ngày 14/11/2014 thì hiện nay KCN Cái Mép có 08 dự án thành phần hoạt động, các dự án đã đầu tư hệ thống xử lý nước thải đảm bảo quy định và Tổng Công ty sẽ khởi công xây dựng hệ thống xử lý nước thải tập trung cho KCN Cái Mép trong quý IV năm 2014 và cam kết đưa vào vận hành trong quý IV năm 2015.
- Đối với Khu CN Mỹ Xuân B1 Đại Dương: Theo báo cáo của Công ty cổ phần đầu tư xây dựng giải trí Đại Dương (Chủ đầu tư hạ tầng KCN Mỹ Xuân B1  Đại Dương) hiện này KCN Mỹ Xuân B1 Đại Dương chỉ có duy nhất 01 dự án thành phần hoạt động (đã đầu tư hệ thống xử lý nước thải) và 02 dự án thuê đất, do đó Công ty đã thỏa thuận với Công ty TNHH thương mại sản xuất Tiến Hùng (Chủ đầu tư hạ tầng KCN Mỹ Xuân B1 Tiến Hùng) để sử dụng chung hệ thống xử lý nước thải tập trung công suất 1.500 m3/ngày đêm của KCN Mỹ Xuân B1 Tiến Hùng (hiện nay KCN Mỹ Xuân B1 Tiến Hùng mới chỉ có 02 dự án thứ cấp đang hoạt động nên công suất hệ thống xử lý nước thải tập trung đảm bảo xử lý nước thải phát sinh cho 02 KCN này), đồng thời Công ty cam kết sẽ khởi công xây dựng hệ thống xử lý nước thải tập trung cho KCN Mỹ Xuân B1 Đại Dương trong năm 2015, đưa vào vận hành trong năm 2016.
- Đối với Cụm công nghiệp: Hiện nay trên địa bàn tỉnh có 03 Cụm CN hoạt động và đã đầu tư hệ thống xử lý nước thải tập trung theo quy định (Cụm CN Hắc Dịch 1, huyện Tân Thành; Cụm CN Boomin Vina, huyện Tân Thành và Cụm CN Ngãi Giao, huyện Châu Đức).
Nhìn chung kể từ năm 2011 đến nay, với sự chỉ đạo quyết liệt của UBND tỉnh và nổ lực của các ngành, các cấp, các nhà đầu tư nước thải phát sinh từ hoạt động của các Khu CN, Cụm CN trên địa bàn tỉnh cơ bản được kiểm soát, không còn trình trạng nước thải xả trực tiếp ra môi trường chưa qua xử lý.
2.5 Hoạt động thanh tra và kiểm soát các cơ sở gây ô nhiễm môi trường:
a) Hoạt động thanh tra và xử lý vi phạm:
Trong năm 2014, Sở đã phối hợp với các ngành, địa phương của tỉnh tổ chức 05 Đoàn thanh tra về công tác bảo vệ môi trường đối với 107 cơ sở sản xuất thuộc thẩm quyền quản lý của cấp tỉnh. Qua kết quả thanh tra công tác bảo vệ môi trường, đã tiến hành xử phạt vi phạm hành chính với số tiền khoảng 3,9 tỷ đồng và tạm đình chỉ hoạt động để khắc phục ô nhiễm đối với 07 cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng kéo dài.
b) Hoạt động xử lý các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng theo Quyết định số 1788/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ:
Theo Quyết định số 1788/2013/QĐ-TTg ngày 01/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Kế hoạch xử lý các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng đến năm 2020, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu có 27 cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng phải xử lý triệt để, trong đó có 26 cơ sở phải hoàn thành trong giai đoạn đến năm 2015 và 01 cơ sở phải hoàn thành giai đoạn đến năm 2016. Để nhanh chóng khắc phục ô nhiễm, Sở Tài nguyên và Môi trường đã phối hợp với các ngành, địa phương tích cực hướng dẫn và giám sát các cơ sở tổ chức thực hiện. Đến nay, có 10 cơ sở cơ bản đã hoàn thành, trong đó Sở đã chứng nhận 01 đơn vị (Công ty IZICO) hoàn thành xử lý ô nhiễm triệt để và đang xem xét hồ sơ để chứng nhận hoàn thành khắc phục ô nhiễm triệt để cho 09 cơ sở còn lại theo hướng dẫn của Tổng cục Môi trường (DNTN Ngọc Nga, DNTN Liêm Chính, Chi nhánh 4 DNTN Minh Hải, Công ty TNHH Phước An, Công ty TNHH Leung Kai Food, Công ty TNHH Hoàng Vương, DNTN Đức Mạnh, hộ Đỗ Thị Len, hộ Phạm Văn Công).
Bên cạnh đó căn cứ kết quả thanh tra, Sở Tài nguyên và Môi trường đã xử phạt vi phạm hành chính và đình chỉ hoạt động có thời hạn từ 6 – 9 tháng đối với 06 cơ sở chế biến hải sản để khắc phục ô nhiễm do chưa thực hiện các biện pháp xử lý ô nhiễm triệt để theo quy định (Công ty TNHH Chang Hua, DNTN chế biến hải sản 30/4, DNTN Ngọc Sang, DNTN Bình Thanh, Chi nhánh DNTN Thuận Huệ, DNTN Hoàng Nhất). Đối với các cơ sở còn lại, Sở Tài nguyên và Môi trường đang phối hợp với các ngành, địa phương tiếp tục tăng cường giám sát, yêu cầu khẩn trương cải tạo, khắc phục ô nhiễm triệt để theo quy định.
c) Hoạt động kiểm soát các cơ sở hoạt động trong lĩnh vực du lịch, hải sản và chăn nuôi:
Trong năm 2014, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức rà soát, thống kê danh sách đối với hoạt động chăn nuôi gia súc - gia cầm, chế biến hải sản và kinh doanh du lịch trên địa bàn tỉnh và tham mưu UBND tỉnh văn bản số 2255/UBND-VP ngày 11/4/2014 giao trách nhiệm cho các ngành, địa phương và đơn vị có liên quan triển khai các nhiệm vụ như tăng cường thanh tra, xử lý vi phạm đối với 1.207 cơ sở chăn nuôi gia súc - gia cầm, chế biến hải sản và kinh doanh du lịch trên địa bàn tỉnh (tỉnh quản lý 262 cơ sở, huyện quản lý 945 cơ sở); rà soát, điều chỉnh quy hoạch chăn nuôi phù hợp,....
Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức thanh tra công tác bảo vệ môi trường đối với 107/262 cơ sở thuộc thẩm quyền quản lý của cấp tỉnh (du lịch 67 cơ sở, chăn nuôi 17 cơ sở, hải sản 23 cơ sở) và phối hợp với Tổng cục Môi trường thanh tra đối với 11 cơ sở (du lịch 02 cơ sở, hải sản 09 cơ sở). Đồng thời đã có văn bản số 1415/STNMT-BVMT ngày 04/6/2014 đề nghị UBND các huyện, thành phố tổ chức kiểm tra, thanh tra, báo cáo kết quả thực hiện theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại văn bản số 2235/UBND-VP ngày 11/4/2014 để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh, HĐND tỉnh. Theo báo cáo của UBND các huyện, thành phố, trong năm 2014, các địa phương đã tổ chức kiểm tra, thanh tra công tác bảo vệ môi trường đối với 757/945 cơ sở thuộc thẩm quyền quản lý của cấp huyện (trong đó có 600/649 cơ sở chăn nuôi gia súc, gia cầm; 58/143 cơ sở chế biến hải sản; 99/153 cơ sở du lịch). Hiện nay, Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp tục có văn bản số 2628/STNMT-BVMT ngày 16/10/2014 đề nghị các địa phương báo cáo kết quả thanh tra, kiểm tra đối với các cơ sở chăn nuôi gia súc, gia cầm, chế biến hải sản và kinh doanh du lịch để Sở tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét, kịp thời chỉ đạo các biện pháp xử lý, chấn chỉnh tình trạng gây ô nhiễm môi trường đối với loại hình này.
2.6 Triển khai hoạt động quan trắc hiện trạng môi trường:
Thực hiện Quyết định số 79/2009/QĐ-UBND, trong năm 2014 Sở đã tổ chức quan trắc chất lượng môi trường tại một số điểm như sau:
- Quan trắc chất lượng nước tại 142 vị trí thuộc hệ thống sông Dinh, sông Ray, sông Thị Vải, sông Đu Đủ,…
- Quan trắc chất lượng nước hồ trên địa bàn tỉnh tại 162 vị trí.
- Quan trắc chất lượng nướ biển ven bờ tại 72 vị trí.
- Quan trắc chất lượng nước ngầm tại 32 vị trí.
- Quan trắc chất lượng môi trường không khi tại 158 vị trí các khu vực nhạy cảm.
- Quan trắc chất lượng đất tại 30 vị trí.
Kết quả quan trắc hiện trạng môi trường của tỉnh hằng năm đã giúp cho các cơ quan quản lý nhà nước theo dõi, kịp thời phát hiện các dấu hiệu ô nhiễm, đặc biệt là chất lượng nước tại các hồ cấp nước sinh hoạt, các nhánh sông, suối chảy vào hồ cấp nước để có biện pháp xử lý, đồng thời làm cơ sở đánh giá chất lượng môi trường qua các năm so với tình hình phát triển kinh tế xã hội của tỉnh để đề xuất các giải pháp khắc phục, phòng ngừa.
2.7 Công tác thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường, quản lý chất thải nguy hại và thu phí bảo vệ môi trường:
a, Thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường (viết tắt là ĐTM):
- Tổ chức thẩm định 90 báo cáo ĐTM của các dự án đầu tư và lập hồ sơ trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt báo cáo ĐTM của 52 dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh.
- Tiếp nhận 37 hồ sơ Đề án BVMT chi tiết của các cơ sở đã hoạt động, theo đó tổ chức thẩm định, phê duyệt 07 hồ sơ và có ý kiến về 30 hồ sơ Đề án BVMT chi tiết của các cơ sở đã hoạt động. Tổ chức thẩm định và phê duyệt 02 hồ sơ Đề án cải tạo, phục hồi môi trường đối với các cơ sở hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh.
b, Quản lý chất thải nguy hại (viết tắt là CTNH):
- Thẩm định 128 hồ sơ đăng ký chủ nguồn thải CTNH của các đơn vị đang hoạt động có phát sinh CTNH và cấp sổ đăng ký chủ nguồn thải CTNH cho 94 đơn vị đang hoạt động có phát sinh CTNH.
- Thẩm định, kiểm tra thực tế và cấp giấy Chứng nhận đủ điều kiện nhập khẩu phế liệu cho 10 đơn vị đang hoạt động trên địa bàn tỉnh.
c, Thu phí bảo vệ môi trường:
- Về công tác thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải: Tổ chức tiến hành thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp của 311 đơn vị với tổng số tiền 4.637.549.886 đồng. 
- Về công tác thu phí đối với chất thải rắn: Tổ chức thẩm định và thu phí bảo vệ môi trường đối với chất thải rắn của 90 đơn vị với số tiền là 322.160.357 đồng . 
- Về công tác thu phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường: Tổ chức thu phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của 47 dự án với tổng số tiền là 166.900.000 đồng.
            2.8 Một số tồn tại, hạn chế trong công tác bảo vệ môi trường
            - Trong quá trình phát triển công nghiệp, việc thu hút quá nhiều dự án sản xuất thép trong thời gian ngắn, trong đó có công đoạn luyện phôi thép từ phế liệu trong lò điện quang đã gây khó khăn trong công tác quản lý chất thải. Trước năm 2012, công suất luyện phôi thép trên địa bàn tỉnh khoảng 1,25 triệu tấn nhưng đến cuối năm 2013 công suất luyện phôi thép trên địa bàn tỉnh đã tăng lên 3,25 triệu tấn nên đã phát sinh một lượng lớn bụi lò thép tồn lưu trong các nhà máy thép đến nay chưa có giải pháp căng cơ để xử lý, gây áp lực rất lớn đối với môi trường và phát triển bền vững của doanh nghiệp.
            - Cải thiện tình trạng ô nhiễm môi trường nghiêm trọng tại một số khu vực còn chậm, đặc biệt là các khu vực: Khu chế biến hải sản Tân Hải, kênh Bến Đình (thành phố Vũng Tàu), ao Hải Hà (huyện Long Điền), làng bún Long Kiên (thành phố Bà Rịa) dẫn đến tình trạng ô nhiễm kéo dài, gây bức xúc trong nhân dân. Riêng đối với Khu chế biến hải sản Tân Hải, mặc dù đến nay tất cả 22 cơ sở đã đầu tư hệ thống xử lý nước thải, khí thải. Tuy nhiên tình trạng ô nhiễm môi trường tại đầm chứa nước thải, mương, suối xung quanh khu vực này vẫn còn ô nhiễm, nguyên nhân là do một thời gian dài tích tụ chất thải ô nhiễm từ các cơ sở chế biến hải sản chưa được cải tạo, khắc phục ô nhiễm và khả năng kiểm soát của các cơ quan chức năng còn hạn chế dẫn đến một số cơ sở mặc dù đã đầu tư hệ thống xử lý chất thải nhưng vẫn còn lén lút xả nước thải, khí thải vào ban đêm, các ngày nghỉ gây ảnh hưởng đến đời sống của người dân và môi trường xung quanh.
- Việc kiểm soát, ngăn chặn các cơ sở đầu tư trái phép trên địa bàn tỉnh chưa được một số địa phương và các ngành liên quan quan tâm, cương quyết xử lý dứt điểm, kịp thời, dẫn đến có nhiều cơ sở tự xây dựng khi chưa được phép của cơ quan có thẩm quyền, gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng trong quá trình hoạt động như: chế biến tinh bột mỳ, chăn nuôi heo tại huyện Xuyên Mộc, Tân Thành; cơ sở chế biến hải sản tại xã An Ngãi, huyện Long Điền,…. Việc kiểm soát hoạt động xả thải nước thải đối với các cơ sở sản xuất của các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương còn hạn chế, không đủ nguồn lực để kiểm soát và xử lý kịp thời các hành vi xả thải vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường.
- Trong thời gian qua do quá trình phát triển, nguồn lực bảo vệ môi trường của tỉnh chủ yếu tập trung giải quyết các vấn đề môi trường liên quan đến phát triển công nghiệp và đô thị, công tác bảo vệ môi trường, kiểm soát ô nhiễm môi trường đối với vùng nông thôn, đặc biệt là hoạt động chăn nuôi chưa được quan tâm nhiều vì không đủ nguồn lực, dẫn đến tình trạng ô nhiễm môi trường tại một số vùng nông thôn do hoạt động chăn nuôi, chế biến nông sản chưa được kiểm soát, xử lý theo quy định.
- Việc khai thác, tận thu tài nguyên khoáng sản làm vật liệu san lấp, xây dựng chưa chú trọng đến công tác phục hồi môi trường trong và sau khai thác, dẫn đến cảnh quan môi trường tại các khu vực khai thác bị hủy hoại. Chưa quan tâm đúng mức đến công tác bảo vệ đa dạng sinh học, đặc biệt là bảo vệ và phát triển rừng ngập mặn ven sông, ven biển.
3. Lĩnh vực khoáng sản:
            3.1 Công tác lập quy hoạch, kế hoạch:
- Tham mưu UBND tỉnh điều chỉnh, bổ sung quy hoạch khai thác và sử dụng tài nguyên khoáng sản tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu giai đoạn 2011 – 2015 tầm nhìn đến năm 2020.
- Trình UBND tỉnh chấp thuận chủ trương lập Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng tài nguyên khoáng sản tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2016-2020, tầm nhìn đến năm 2025 và Khoanh định các khu vực cấm, tạm thời cấm hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đến năm 2020; phối hợp xây dựng đề cương, dự toán kinh phí trình UBND tỉnh phê duyệt, làm cơ sở để triển khai thực hiện trong năm 2015.
- Tham mưu UBND tỉnh triển khai thực hiện Kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản năm 2015 theo Thông tư liên tịch số 54/2014/TTLT-BTNMT-BTC ngày 09/9/2014 quy định chi tiết một số điều của Nghị định 22/2012/NĐ-CP ngày 26 tháng 3 năm 2012 của Chính phủ quy định về đấu giá quyền khai thác khoáng sản.
- Phối hợp xây dựng dự thảo quy chế phối hợp trong công tác quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường ở những vùng giáp ranh giữa tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Đồng Nai, thành phố Hồ Chí Minh.
- Triển khai thực hiện việc xây dựng bảng giá tính thuế tài nguyên khoáng sản và các hệ số quy đổi khoáng sản, phục vụ cho việc tính thuế tài nguyên khoáng sản, tính tiền cấp quyền khai thác khoáng sản và tính phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh theo quy định tại Nghị định số 203/2013/NĐ-CP ngày 28/11/2013 của Chính phủ, Nghị định số 74/2011/NĐ-CP ngày 25/8/2011 của Chính phủ và Thông tư số 158/2011/TT-BTC ngày 16/11/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 74/2011/NĐ-CP ngày 25/8/2011 của Chính phủ. Dự kiến trình UBND Tỉnh ban hành trong quý 1/2015.
3.2 Công tác đóng cửa mỏ khoáng sản:
Do vướng mắc giữa quy định về đóng cửa mỏ khoáng sản và xác nhận cải tạo, phục hồi môi trường sau khai thác mới được Bộ Tài nguyên và Môi trường có văn bản tháo gỡ số 2575/BTNMT-PC ngày 23/6/2014 nên đến thời gian này Sở Tài nguyên và Môi trường mới tiếp tục triển khai công tác thẩm định hồ sơ đóng cửa mỏ khoáng sản. Đến nay, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt 02 hồ sơ đóng cửa mỏ khoáng sản của 02 Doanh nghiệp (Công ty Cổ phần Dịch vụ Sản xuất Thương mại và Công ty Tecapro).
3.3 Công tác thẩm định hồ sơ tính tiền cấp quyền khai thác khoáng sản:
Đến nay, đã có 29 trong tổng số 45 trường hợp phải nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng sản đã nộp hồ sơ tính tiền cấp quyền khai thác khoáng sản về Sở Tài nguyên và Môi trường. Qua kiểm tra, Sở Tài nguyên và Môi trường nhận thấy có 04 trường hợp có tính chất phức tạp, không thể chứng minh trữ lượng đã khai thác của các Doanh nghiệp, do đó Sở Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức cuộc họp đề nghị các Doanh nghiệp lập lại Bản đồ hiện trạng để tiến hành tính toán trữ lượng còn lại của mỏ. Đối với các trường hợp còn lại, Sở Tài nguyên và Môi trường đã chuyển 09 hồ sơ cho Cục Thuế tỉnh và Sở Tài chính để phối hợp thẩm định, các trường hợp khác Sở Tài nguyên và Môi trường đang xem xét xử lý.
            3.4 Công tác thẩm định, cấp phép:
- Tổ chức thẩm định và trình UBND tỉnh cấp 02 Giấy phép thăm dò khoáng sản đá xây dựng (Công ty TNHH XD Minh Tuấn và Công ty TNHH Thương mại Xây dựng Thiện Tân); 01 hồ sơ đề nghị phê duyệt trữ lượng mỏ vật liệu san lấp (Công ty TNHH Xây dựng Đông Nam);
            3.5 Khó khăn, vướng mắc:
- Quy định của Luật Khoáng sản và các văn bản hướng dẫn thi hành còn có chỗ chưa đầy đủ, chưa được ban hành kịp thời, hoặc còn chồng chéo, mẫu thuẫn nhau; gây khó khăn trong quá trình thực hiện.
4. Lĩnh vực tài nguyên nước:
            4.1 Công tác triển khai thực hiện các dự án, đề án:
- Thực hiện duy trì mạng quan trắc nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (trên đất liền) theo quyết định số Quyết định số 2363/QĐ-UBND ngày 21/10/2011 của UBND tỉnh phê duyệt Báo cáo “Nghiên cứu và xây dựng mạng quan trắc nước dưới đất tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu” và trên địa bàn huyện Côn Đảo theo Quyết định số 453/QĐ-UBND ngày 26/02/2009 về việc phê duyệt Báo cáo “Điều tra bổ sung, xây dựng mạng quan trắc, quy hoạch khai thác, sử dụng và bảo vệ tài nguyên nước vùng Côn Đảo”. Hai dự án này đã triển khai từ tháng 4 năm 2014 và thực hiện theo đúng kế hoạch, hiện đã lấy mẫu đợt 1 vào tháng 10 năm 2014.
- Hoàn thành việc điều tra và công tác kiểm tra nội, ngoài nghiệpdự án “Điều tra và đề xuất giải pháp trám lấp các giếng khoan hư hỏng, không sử dụng trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu”Dự kiến sẽ hoàn thành trong quý 1 năm 2015 trình UBND tỉnh phê duyệt.
- Đề án “Quy hoạch khai thác bền vững và bảo vệ tài nguyên nước mặt tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đến năm 2015 và tầm nhìn đến 2020”: Sở đang tiến hành lấy ý kiến các cơ quan có liên quan, thông qua Hội đồng kỹ thuật trình UBND tỉnh phê duyệt để triển khai theo quy định.
- Triển khai lập dự án “Điều tra, xác định và lập danh mục các khu vực phải đăng ký khai thác nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu” theo quy định tại Thông tư số 27/2014/TT-BTNMT quy định việc đăng ký khai thác nước dưới đất, mẫu hồ sơ cấp, gia hạn, điều chỉnh, cấp lại giấy phép tài nguyên nước.
4.2 Công tác thẩm định, cấp phép hoạt động tài nguyên nước:
Trong năm 2014 (từ ngày 15/7/2014 Bộ Tài nguyên và Môi trường mới có văn bản hướng dẫn triển khai thực hiện việc cấp phép theo Luật Tài nguyên nước 2012), Sở Tài nguyên và Môi trường trình UBND tỉnh cấp 40 giấy phép hoạt động tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh, bao gồm: 16 hồ sơ khai thác nước dưới đất; 01 hồ sơ khai thác nước mặt; 04 hồ sơ thăm dò nước dưới đất; 01 hồ sơ hành nghề khoan nước dưới đất; 18 hồ sơ xả nước thải vào nguồn nước.
5. Lĩnh vực Khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu:
            5.1 Khí tượng thủy văn:
- Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (thường trực Ban phòng chống lụt bão, giảm nhẹ thiên tại và tìm kiếm cứu nạn tỉnh) tham mưu trong công tác phòng chống bão lụt, và giảm nhẹ thiên tai hàng năm.
- Phối hợp với Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, Trung tâm Khí tượng thủy văn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu trong việc quản lý nhà nước về lĩnh vực khí tượng thủy văn.
5.2 Biến đổi khí hậu:
- Chủ trì, phối hợp với các Sở ban ngành tổng hợp trình UBND tỉnh phê duyệt kinh phí triển khai thực hiện Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh đến năm 2020.
- Xây dựng kế hoạch và tổ chức các hoạt động truyền thông, nâng cao nhận thức về biến đổi khí hậu cho bộ máy quản lý các cấp và cộng đồng dân cứ trên địa bàn tỉnh. Trong năm 2014, Sở đã tổ chức được 08 lớp tập huấn cho các cán bộ quản lý trên địa bàn các huyện, thành phố và 01 lớp tập huấn cho cán bộ các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh. Hoàn thành 100% kế hoạch đề ra.
- Triển khai thực hiện việc cập nhật tài liệu, số liệu, cập nhật kịch bản, thống kê biên tập thông tin, đánh giá kế hoạch biến đổi khí hậu thuộc dự án “Cập nhật hành động ứng phó biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu” theo đề cương chi tiết đã được phê duyệt.
6. Lĩnh vực biển và hải đảo:
- Trình UBND tỉnh phê duyệt kinh phí cho các đơn vị có liên quan và Sở để triển khai Kế hoạch 6781/KH-UBND ngày 18/10/2012 về việc thực hiện Quyết định số 373/QĐ-TTg ngày 23/10/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án đẩy mạnh công tác tuyên truyền về quản lý, bảo vệ và phát triển bền vững biển và hải đảo Việt Nam. Tổng kinh phí đã được UBND tỉnh phê duyệt thực hiện trong năm 2014 là 1.164.905.000 đồng. Sở Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức được 01 lớp tập huấn, tuyên truyền trên địa bàn huyện Côn Đảo với hơn 400 đại biểu tham dự.
- Tham mưu UBND tỉnh thành lập Ban chỉ đạo, phê duyệt đề cương chi tiết và dự toán kinh phí Kế hoạch Quản lý tổng hợp tài nguyên và bảo vệ môi trường vùng ven biển tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.
- Tiếp tục tham mưu UBND tỉnh triển khai 03 dự án Điều tra đánh giá trữ lượng và tình hình khai thác các loại khoáng sản, vật liệu xây dựng vùng; dự án Kiểm soát các nguồn thải trực tiếp gây ô nhiễm, suy thoái môi trường vùng ven bờ và các cửa sông ven biển; dự án Quy hoạch mạng lưới quan trắc tổng hợp tài nguyên môi trường biển, đảo và vùng bờ trên địa bàn tỉnh thuộc Chương trình Chiến lược khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên và bảo vệ môi trường biển đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 (báo gồm tổng cộng 9 dự án thực hiện trong giai đoạn 2014 – 2017 với tổng kính phí là 27 tỷ đồng).
- Xây dựng và thực hiện kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam (ngày 01-08/6/2014), phối hợp với Tạp chí Tài nguyên và Môi trường tổ chức chương trình “Nghĩa tình Côn Đảo” tại huyện Côn Đảo vào ngày 07/6/2014.
III. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT:
1. Đối với Bộ Tài nguyên và Môi trường:
            - Xem xét giải quyết các vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện Luật Khoáng sản tại báo cáo số 178/BC-STNMT ngày 05/9/2014.
            - Đề nghị Tổng cục Quản lý đất đai xem xét có ý kiến về thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư (tại công văn số 2616/STNMT-CCQLĐĐ ngày 15/10/2014) và vướng mắc trong việc góp vốn bằng giá trị quyền sử dụng đất theo Luật Đất đai 2003 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (tại công văn số 3111/STNMT-CCQLĐĐ ngày 26/11/2014).
2. Đối với UBND tỉnh:
- Đề nghị Tỉnh ủy xem xét phê duyệt Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 19/NQ-TW ngày 31/10/2012 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI để sớm triển khai thực hiện.
- Sớm ký ban hành các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thi hành trong công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn tỉnh theo quy định của Luật Đất đai năm 2013.
- Đề nghị UBND tỉnh phê duyệt Đề cương chi tiết, kinh phí thực hiện Kế hoạch hành động về Đa dạng sinh học tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020 tại văn bản số 2630/STNMT-BVMT ngày 16/10/2014.
- Xem xét đề nghị của Sở tại công văn số 597/STNMT-KS ngày 24/3/2014 để có văn bản đề nghị Bộ Tài chính nghiên cứu, cho ý kiến về chủ trương cho phép UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu được xây dựng, trình HĐND tỉnh thông qua Quy định tạm thời việc tính toán khoản phí thu từ các doanh nghiệp để phục vụ cho việc sửa chữa, nâng cấp, duy tu bảo dưỡng các tuyến đường bị hư hỏng do việc khai thác, vận chuyển khoáng sản gây ra theo công văn số 8139/VPCP-KTKH ngày 12/10/2012 của Văn phòng Chính phủ; khi Chính phủ có quy định mức thu phí sử dụng cơ sở hạ tầng trong khai thác, vận chuyển khoáng sản sẽ chuyển sang thực hiện theo quy định của Chính phủ.
IV. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2015:
1. Lĩnh vực đất đai:
   - Hoàn thành công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các tổ chức sử dụng đất trụ sở cơ quan công trình sự nghiệp, giáo dục, y tế, văn hóa,…đủ điều kiện cấp giấy trong năm 2015 đạt 100%.
- Tham mưu UBND tỉnh ban hành danh mục công trình dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ và rừng đặc dụng năm 2015 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (năm 2015).
- Đìều chỉnh quy hoạch – kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh, cấp huyện giai đoạn 2016-2020. Lập kế hoạch sử dụng đất năm 2015, năm 2016 cấp huyện gắn với các danh mục dự án cần thu hồi đất theo quy định của Luật Đất đai 2013.
- Kiểm tra, thanh tra đối với các dự án chậm triển khai trên địa bàn tỉnh; những trường hợp đất đã giao cho các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, tổ chức đoàn thể nhưng không sử dụng hoặc sử dụng sai mục đích, trái pháp luật.
- Xây dựng kế hoạch, phương án và thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu dự án có sử dụng đất đối với việc giao đất, cho thuê đất thực hiện dự án phát triển kinh tế, xã hội.
- Tập trung hoàn thành công tác xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu quản lý đất đai trên địa bàn tỉnh như theo kế hoạch tại Quyết định số 398/QĐ-UBND ngày 5/3/2012 của UBND tỉnh.
2. Lĩnh vực môi trường:
- Hướng dẫn các ngành, các cấp triển khai thực hiện Kế hoạch truyền thông về môi trường trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 – 2020 và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, chương trình, dự án theo đúng tinh thần Chiến lược Bảo vệ môi trường của tỉnh đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 đã được UBND tỉnh phê duyệt.
- Tiếp tục phối hợp với các ngành, địa phương triển khai Đề án xử lý ô nhiễm môi trường khu chế biến hải sản xã Tân Hải, huyện Tân Thành, trong đó tập trung thực hiện Dự án xử lý ô nhiễm, cải tạo, phục hồi môi trường khu chứa nước thải tại Cống số 6, xã Tân Hải. Xây dựng và triển khai Đề án xử lý ô nhiễm môi trường khu vực Cửa Lấp (phường 12, thành phố Vũng Tàu và xã Phước Hưng, Phước Tỉnh, huyện Long Điền) sau khi UBND tỉnh phê duyệt.
- Hướng dẫn và giám sát quá trình xử lý các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng theo danh mục UBND tỉnh phê duyệt cần xử lý, đảm bảo xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng trên địa bàn tỉnh theo Quyết định số 1788/QĐ-TTg ngày 01/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Kế hoạch xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng đến năm 2020.
- Triển khai các nhiệm vụ, chương trình, dự án ban hành kèm theo Quyết định số 1483/2010/QĐ-UBND ngày 15/6/2010 của UBND tỉnh về ban hành Kế hoạch hành động về Đa dạng sinh học trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020. Trong đó tập trung triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm như: Điều tra khảo sát, đánh giá thực trạng và xây dựng cơ sở dữ liệu môi trường sinh học vùng nội địa tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu; Triển khai nhiệm vụ Quy hoạch bảo tồn Đa dạng sinh học đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh; các nhiệm vụ bảo vệ, bảo tồn khu Ramsar Vườn Quốc gia Côn Đảo.
- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra đối với các cơ sở sản xuất có nguồn thải gây ô nhiễm môi trường, xử lý nghiêm các cơ sở gây ô nhiễm, cương quyết đình chỉ hoạt động các cơ sở gây ô nhiễm môi trường kéo dài.
- Sau khi có chủ trương của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh về đầu tư Dự án xử lý bụi lò thép, Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ phối hợp với các ngành liên quan yêu cầu Chủ đầu tư khẩn trương triển khai thực hiện và đưa vào vận hành, đảm bảo đủ công suất xử lý bụi lò thép phát sinh trên địa bàn tỉnh. Kiểm soát chặt chẽ nguồn phát sinh chất thải rắn công nghiệp. Toàn bộ chất thải công nghiệp nguy hại và không nguy hại phát sinh trên địa bàn tỉnh được thu gom, xử lý đúng quy trình công nghệ, tuân thủ các quy chuẩn kỹ thuật môi trường.
3. Lĩnh vực khoáng sản:
- Tổ chức lập Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng tài nguyên khoáng sản tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2016-2020, tầm nhìn đến năm 2025 trình HĐND tỉnh thông qua, UBND tỉnh phê duyệt;
- Tham mưu UBND tỉnh thực hiện khoanh định khu vực cấm, tạm thời cấm hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh giai đoạn đến 2020 trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt;
- Xây dựng, điều chỉnh giá tính thuế tài nguyên trình UBND tỉnh phê duyệt hàng năm theo quy định tại Điểm b Khoản 2 Điều 15 của Nghị định số 203/2013/NĐ-CP ngày 28/11/2013 của Chính phủ quy định về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản
- Tổ chức triển khai thực hiện công tác đóng cửa mỏ khoáng sản trên địa bàn tỉnh (trong năm 2015 có khoảng 50 trường hợp thuộc đối tượng phải lập hồ sơ đóng cửa mỏ khoáng sản):
- Xây dựng Kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản năm 2016.
- Tiếp tục rà soát, xử lý các tồn tại theo ý kiến kiến nghị của các Đoàn Thanh tra, kiểm tra, Kiểm toán đối với các Doanh nghiệp trong hoạt động khai thác khoáng sản
4. Lĩnh vực tài nguyên nước, khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu:
- Triển khai tập huấn Luật Tài nguyên nước số 17/2012/QH13 và một số quy định trong các văn bản hướng dẫn thi hành.
- Phối hợp với các Sở ngành, địa phương triển khai đề án “Quy hoạch khai thác bền vững và bảo vệ tài nguyên nước mặt trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu” trên đất liền và vùng biển ven bờ.
- Thực hiện duy trì vận hành mạng quan trắc nước dưới đất trên đất liền tại 72 LK/46 điểm theo Quyết định số 2363/QĐ-UBND ngày 21/10/2011 của UBND tỉnh phê duyệt Báo cáo “Nghiên cứu và xây dựng mạng quan trắc nước dưới đất tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu” và 23 trạm tại Côn Đảo theo Quyết định số 453/QĐ-UBND ngày 26/02/2009 về việc phê duyệt Báo cáo “Điều tra bổ sung, xây dựng mạng quan trắc, quy hoạch khai thác, sử dụng và bảo vệ tài nguyên nước vùng Côn Đảo”.
- Chủ trì, phối hợp với đơn vị tư vấn tiếp tục triển khai các đề án, dự án theo kế hoạch đã được UBND tỉnh phê duyệt.
- Phối hợp với Trung tâm khí tượng thủy văn quốc gia - Bộ Tài nguyên và môi trường và các Sở, ban, ngành có liên quan trong việc xây dựng trạm quan trắc tự động tại Côn Đảo.
            - Tiếp tục triển khai các dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó biến đổi khí hậu giai đoạn 2013 – 2015 và triển khai Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đến năm 2020.
5. Lĩnh vực biển và hải đảo:
            - Triển khai thực hiện và báo cáo tổng kết 5 năm thực hiện Quyết định 373/QĐ-TTg ngày 23/3/2010 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án đẩy mạnh công tác tuyên truyền về quản lý, bảo vệ và phát triển bền vững biển và hải đảo Việt Nam.
            - Hoàn thành dự án Xây dựng kế hoạch quản lý tổng hợp tài nguyên và bảo vệ môi trường vùng ven biển tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.
            - Triển khai thực hiện dự án Điều tra, đánh giá trữ lượng và tình hình khai thác các loại khoáng sản, vật liệu xây dựng vùng bờ thuộc Chương trình 101/CTr-UBND ngày 06/01/2014 của UBND tỉnh về việc thực hiện quyết định 1750/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.
            - Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam trên địa bàn tỉnh.
6. Công tác thanh tra, kiểm tra:
- Tập trung giải quyết tốt các khiếu nại và tranh chấp đất đai trên địa bàn tỉnh theo chỉ đạo của UBND tỉnh. Tập trung xác minh và có báo cáo với UBND tỉnh các vụ việc kéo dài, gây bức xúc trong nhân dân, các vụ việc mà UBND tỉnh đã nhiều lần đôn đốc nhắc nhở. Trong năm 2015, Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường cố gắng phấn đấu từ 80% trở lên số vụ việc được UBND tỉnh giao.
- Thực hiện công tác thanh tra việc bảo vệ môi trường và tài nguyên nước ở các đơn vị có nguy cơ ô nhiễm cao như chế biến thủy hải sản, các cảng, cụm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn tỉnh theo Quyết định phê duyệt kế hoạch thanh tra năm 2015 của Sở Tài nguyên và Môi trường. Tập trung thanh, kiểm tra việc khai thác khoáng sản đối với các đơn vị được cấp phép và khai thác trái phép. Thanh tra việc sử dụng đất đối với một số tổ chức được giao đất, thuê đất mà không đưa vào đưa vào sử dụng quá 12 tháng liền kể từ ngày bàn giao đất trên thực địa.
7. Công tác cải cách hành chính:
- Tiếp tục thực hiện đề án đơn giản hoá TTHC (đề án 30) trên các lĩnh vực QLNN về tài nguyên và môi trường. Tiếp tục rà soát, củng cố, duy trì, nâng cao chất lượng thực hiện cơ chế một cửa, thường xuyên rà soát, kiểm tra việc thực hiện thủ tục hành chính để kịp thời bổ sung, sửa đổi, điều chỉnh những qui trình về thủ tục hành chính không còn phù hợp. Vận hành hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001 – 2008 vào xử lý hồ sơ công việc.
            - Triển khai thực hiện một số các thủ tục hành chính về lĩnh vực môi trường qua mạng internet (cấp độ 3).
V. KẾT LUẬN:
Với những kết quả thực hiện trong năm 2014, Sở Tài nguyên và Môi trường nhận thấy công tác quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường của tỉnh đã đi vào nề nếp, tập trung giải quyết nhiều vấn đề mang tính chiến lược, lâu dài, những kết quả đạt được trong năm 2014 của tập thể CBCCVC Sở Tài nguyên và Môi trường đã góp phần tích cực vào sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của tỉnh nhà.
            Bên cạnh những thành tích đã đạt được, Sở Tài nguyên và Môi trường cũng đã nhìn nhận và đánh giá một cách nghiêm túc những mặt còn hạn chế và xác định trong năm 2015 nhiệm vụ ngày càng nặng nề hơn trên tất cả các lĩnh vực tài nguyên đất, tài nguyên khoáng sản, tài nguyên nước, khí tượng thủy văn, biển và hải đảo, đo đạc và bản đồ và đặc biệt là lĩnh vực môi trường và công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu tố, khiếu nại về hoạt động tài nguyên môi trường. Nhưng tập thể CBCC-VC của Sở Tài nguyên và Môi trường với truyền thống đoàn kết, quyết tâm sẽ khắc phục những mặt còn hạn chế, phấn đấu trong thời gian tới hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2015 mà UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã giao và phấn đấu thực hiện tốt hơn nữa trong chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước thuộc lĩnh vực của ngành./.
 

 
Nơi nhận:
- Bộ TNMT;
- Thường trực TU, HĐND tỉnh;
- UBND tỉnh;
- Sở KHĐT tỉnh;
- Đảng ủy, Công đoàn, Đoàn TN;
- Ban Giám đốc Sở;
- Các phòng CM và ĐVTT;
- Phòng TNMT các huyện, thành phố;
- Lưu VT-VP.
Lam PCVP
GIÁM ĐỐC
 
 
 
 
 
 
 
Lê Văn Sâm
 

Thông tin về bài viết
Số hiệu văn bản:
Gửi lên:
22/12/2014 13:58
Cập nhật:
22/12/2014 13:58
Dung lượng file đính kèm:
99.39 KB
Đã tải về:
0
Đã thảo luận:
0
Tải về
 

Những tin được xem nhiều

Thông tin tuyển dụng
ĐƯỜNG DÂY NÓNG HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP
Góp ý văn bản pháp luật
http://tnmtbariavungtau.gov.vn/index.php/vi/faq/

Bản đồ hành chính

Bản đồ hành chính

Thành viên đăng nhập

Bản đồ quy hoạch

Ban do quy hoach
Báo điện tử bà rịa vũng tàu
Site uỷ ban nhân dân tỉnh ba rịa vũng tàu
Bộ tài nguyên và môi trường
Cục công nghệ thông tin
Khung giá đất

Bản đồ giá đất

Bản đồ giá đất

Dong phuc nhom bạt cuốn thông minh xử lý khí thải thiết bị xông hơi, massage Máy làm đá sạch may lam da