Thông báo đã bán đấu giá thành quyền sử dụng đất khu đất-|-Nước sạch cho cuộc sống-|-Đầu tư trang thiết bị Sắc ký Ion từ Dự án tăng cường năng lực-|-Kế hoạch về việc phối hợp tuyên truyền dịch vụ bưu chính công ích, dịch vụ công trực tuyến cấp độ 3, 4 trong giải quyết thủ tục hành chính ngành TNMT-|-Điểm tin: thực hiện quan trắc hiện trạng môi trường tuần 46 tháng 11 năm 2019 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu theo quyết định 2875/QĐ-UBND ngày 19/10/2016 của UNBD tỉnh-|-Hoàn thiện mạng lưới quan trắc môi trường không khí và nước mặt tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu-|-Điểm tin: thực hiện quan trắc hiện trạng môi trường tuần 43 tháng 10 năm 2019 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu theo quyết định 2875/QĐ-UBND ngày 19/10/2016 của UNBD tỉnh-|-Sở Tài nguyên và Môi trường bổ nhiệm Phó Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin Tài nguyên và Môi trường.-|-Điểm tin: thực hiện quan trắc hiện trạng môi trường tuần 42 tháng 10 năm 2019 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu theo quyết định 2875/QĐ-UBND ngày 19/10/2016 của UNBD tỉnh-|-Điểm tin: thực hiện quan trắc hiện trạng môi trường tuần 41 tháng 10 năm 2019 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu theo quyết định 2875/QĐ-UBND ngày 19/10/2016 của UNBD tỉnh-|-

Tìm kiếm

Thăm dò ý kiến

Đánh giá của bạn về hệ thống Website Sở Tài nguyên và Môi trường

Tuyệt vời

Tốt

Trung bình

Không có gì để nói

Rất tồi

Văn bản thuộc lĩnh vực

Báo cáo

Biên bản

Chỉ thị

Công ước

Công văn

Hướng dẫn

Kế hoạch

Kết luận

Lệnh

Luật

Nghị quyết

Nghị quyết liên tịch

Nghị định

Pháp lệnh

Quy chế

Quy phạm

Quy định

Quy định tạm thời

Quyết định

Sắc lệnh

Thông báo

Thông tư

Thông tư liên bộ

Thông tư liên tịch

Tờ trình

Thành viên có mặt

Trực tuyến Đang truy cập : 54

Máy chủ tìm kiếm : 18

Khách viếng thăm : 36


2 Hôm nay : 15322

Trong tháng Tháng hiện tại : 163599

Tổng Tổng lượt truy cập : 13137983

Sản phẩm giao nộp các báo cáo tổng hợp, báo cáo chuyên đề tổng hợp thông tin, dữ liệu thu thập số liệu đo đạc và các bản đồ số
Khảo sát mức đô hài lòng
Thủ tục hành chính
Chung tay cải cách hành chính
Đường dây nóng Sở Tài nguyên và Môi trường
Đường dây nóng lãnh đạo tỉnh
Thủ tục hành chính công trực tuyến
Bảng đơn giá Sở Tài nguyên và Môi trường
Quỹ bảo vệ Môi trường
mail Sở Tài nguyên và Môi trường
Hệ thống giao lưu trực tuyến

Trang nhất » Giới thiệu

Danh sách email cán bộ, công chức, viên chức


Sở Tài nguyên và Môi trường
sotnmt@baria-vungtau.gov.vn  
1 Lê Ngọc Linh  Giám đốc   linhln@sotnmt.baria-vungtau.gov.vn
2  Nguyễn Hữu Lợi  Phó Giám đốc loinh@sotnmt.baria-vungtau.gov.vn
3 Phan Văn Mạnh  Phó Giám đốc manhpv@sotnmt.baria-vungtau.gov.vn
4 Đặng Sơn Hải Phó Giám đốc  haids@sotnmt.baria-vungtau.gov.vn
5 Văn phòng vanphong@sotnmt.baria-vungtau.gov.vn
6 Lê Anh Tú Chánh văn phòng tula@sotnmt.baria-vungtau.gov.vn
7 Nguyễn Hoàng Lâm Phó Chánh văn phòng lamnh@sotnmt.baria-vungtau.gov.vn
8 Nguyễn Trung Thông  Chuyên viên thongnt@sotnmt.baria-vungtau.gov.vn
9  Phan Văn Thiện Thanh tra viên  thienpv@sotnmt.baria-vungtau.gov.vn
10 Tạ Quang Phú  Chuyên viên @sotnmt.baria-vungtau.gov.vn
11 Phan Văn Quốc  Chuyên viên quocpv@sotnmt.baria-vungtau.gov.vn
12 Nguyễn Thanh Tùng Chuyên viên tungnt@sotnmt.baria-vungtau.gov.vn
13 Trương Thị Kim Yến Văn thư  yenttk@sotnmt.baria-vungtau.gov.vn
14 Huỳnh Thị Ngọc Anh  Văn thư  anhhtn@sotnmt.baria-vungtau.gov.vn
15 Kế hoạch Tài chính  kehoachtaichinh@sotnmt.baria-vungtau.gov.vn
16 Sầm Đỗ Dũng Phó trưởng phòng dungsd@sotnmt.baria-vungtau.gov.vn
17 Nguyễn Thị Như Hiểu Kế toán trưởng hieuntn@sotnmt.baria-vungtau.gov.vn
18 Phạm Kim Dung Kế toán dungpk@sotnmt.baria-vungtau.gov.vn
19 Trần Thị Lan Phương Kế toán phuongttl@sotnmt.baria-vungtau.gov.vn
20 Phạm Thị Lụa  Kế toán luapt@sotnmt.baria-vungtau.gov.vn
21 Phòng Tài nguyên Khoáng sản tnks@sotnmt.baria-vungtau.gov.vn
22 Trần Ngọc Hùng Phó trưởng phòng hungtn@sotnmt.baria-vungtau.gov.vn
23 Hoàng Long Phó trưởng phóng longh@sotnmt.baria-vungtau.gov.vn
24 Lê Minh Tùng Chuyên viên tunglm@sotnmt.baria-vungtau.gov.vn
25 Lê Thị Thu Hà Chuyên viên haltt@sotnmt.baria-vungtau.gov.vn
26 Lưu Trường Tâm Chuyên viên  tamlt@sotnmt.baria-vungtau.gov.vn
27 Phòng Tài nguyên Nước và Khí tượng Thủy văn tnnkttv@sotnmt.baria-vungtau.gov.vn
28 Trần Ngọc Thanh  Trưởng phòng thanhtn@sotnmt.baria-vungtau.gov.vn
29 Nguyễn Thị Luyến Phó Trưởng phòng luyennt@sotnmt.baria-vungtau.gov.vn
30 Nguyễn Thị Vân Chuyên viên vannt@sotnmt.baria-vungtau.gov.vn
31 Nguyễn Thành Tâm Chuyên viên tamnt@sotnmt.baria-vungtau.gov.vn
32 Phòng Thanh tra thanhtra@sotnmt.baria-vungtau.gov.vn
33   Chánh Thanh tra  
34 Nguyễn Văn Mạo Phó Chánh Thanh tra maonv@sotnmt.baria-vungtau.gov.vn
35 Trần Thanh Huy  Phó Chánh Thanh tra huytt@sotnmt.baria-vungtau.gov.vn
36 Trần Quốc Bình Chuyên viên binhtq@sotnmt.baria-vungtau.gov.vn
37 Tăng Thị Diễm My Chuyên viên myttd@sotnmt.baria-vungtau.gov.vn
38 Lê Văn Trường Chuyên viên truonglv@sotnmt.baria-vungtau.gov.vn
39 Phùng Mạnh Hưng Chuyên viên hungpm@sotnmt.baria-vungtau.gov.vn
40 Nguyễn Hữu Cương Chuyên viên cuongnh@sotnmt.baria-vungtau.gov.vn
41 Nguyễn Quang Ngọc Phương  Chuyên viên  phuongnqn@sotnmt.baria-vungtau.gov.vn
42 Trung tâm CNTT ttcntt@sotnmt.baria-vungtau.gov.vn
43   Giám đốc  
44 Phạm Huỳnh Quang Hiếu  Phó Giám đốc  hieuphq@sotnmt.baria-vungtau.gov.vn
45 Phan Thị Đông  Kế toán dongpt@sotnmt.baria-vungtau.gov.vn
46   Văn thư - Thủ quỹ  
47 Nguyễn Quốc Tuấn TP PTCN tuannq@sotnmt.baria-vungtau.gov.vn
48 Văn Thị Cẩm Dung Chuyên viên dungvtc@sotnmt.baria-vungtau.gov.vn
49 Vũ Đình Truy TP. DLLT truyvd@sotnmt.baria-vungtau.gov.vn
50 Vương Hồng Phương Kỹ sư phuongvh@sotnmt.baria-vungtau.gov.vn
51 Trần Quang Tùng Chuyên viên tungtq@sotnmt.baria-vungtau.gov.vn
52 Gịp Nhật Linh Kỹ sư linhgn@sotnmt.baria-vungtau.gov.vn
53 Nguyễn Thị Linh Kỹ Sư linhnt@sotnmt.baria-vungtau.gov.vn
54      
55      
56      
57 Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất vpdkqsdd@sotnmt.baria-vungtau.gov.vn
58 Lê Nhựt Giám đốc nhutl@sotnmt.baria-vungtau.gov.vn
59 Trần Ngọc Cẩm Tuấn  Phó Giám đốc  tuantnc@sotnmt.baria-vungtau.gov.vn
60 Trần Ngọc Phúc Phó Giám đốc  phuctn@sotnmt.baria-vungtau.gov.vn
61 Thái Văn Ngọc Trưởng phòng HC-TH ngoctv@sotnmt.baria-vungtau.gov.vn
62 Nguyễn Quốc Thái Kỹ sư thainq@sotnmt.baria-vungtau.gov.vn
63 Tạ Thành Cừ Kỹ sư cutt@sotnmt.baria-vungtau.gov.vn
64 Phạm Văn Kha Kỹ sư khapv@sotnmt.baria-vungtau.gov.vn
65 Nguyễn Phúc Bằng Kỹ sư bangnp@sotnmt.baria-vungtau.gov.vn
66 Nguyễn Hồng Thắm Kỹ sư thamnh@sotnmt.baria-vungtau.gov.vn
67 Lê Văn Sâm Kế toán samlv@sotnmt.baria-vungtau.gov.vn
68 Hồ Nhật Quang Chuyên viên quanghn@sotnmt.baria-vungtau.gov.vn
69 Trần Thị Hương Kỹ sư huongtt@sotnmt.baria-vungtau.gov.vn
70 Nguyễn Hữu Trí Kỹ thuật viên trinh@sotnmt.baria-vungtau.gov.vn
71 Nguyễn Phương Thảo Kỹ thuật viên thaonp@sotnmt.baria-vungtau.gov.vn
72 Nguyễn Thu Phương Kỹ thuật viên phuongnt@sotnmt.baria-vungtau.gov.vn
73 Nguyễn Thành Công Kỹ sư congnt@sotnmt.baria-vungtau.gov.vn
74 Cao Bá Hoài Kỹ sư hoaicb@sotnmt.baria-vungtau.gov.vn
75 Trần Anh Hùng Chuyên viên hungta@sotnmt.baria-vungtau.gov.vn
76 Chi cục quản lý đất đai ccqldd@sotnmt.baria-vungtau.gov.vn
77 Phạm Khôi Nguyên   Chi cục trưởng  nguyenpk@sotnmt.baria-vungtau.gov.vn
78 Nguyễn Minh Thành Phó Chi cục trưởng thanhnm@sotnmt.baria-vungtau.gov.vn
79 Đinh Huy Cường Trưởng phòng TC - HC  cuongdh@sotnmt.baria-vungtau.gov.vn
80 Bùi Văn Hà Chuyên viên habv@sotnmt.baria-vungtau.gov.vn
81 Hoàng Hữu Thắng Chuyên viên thanghh@sotnmt.baria-vungtau.gov.vn
82 Nguyễn Tấn Dũng Trưởng phòng dungnt@sotnmt.baria-vungtau.gov.vn
83 Nguyễn Thị Thuỳ Trang Kế toán trangntt@sotnmt.baria-vungtau.gov.vn
84 Nguyễn Thị Kim Châu Văn thư-Thủ Quỹ chauntk@sotnmt.baria-vungtau.gov.vn
85 Nguyễn Thị Thanh Tuyền Kế Toán tuyenntt@sotnmt.baria-vungtau.gov.vn
86 Nguyễn Xuân Trung Trưởng phòng trungnx@sotnmt.baria-vungtau.gov.vn
87 Nguyễn Thiên Vũ Chuyên viên vunt@sotnmt.baria-vungtau.gov.vn
88 Vũ Thị Thảo Chuyên viên thaovt@sotnmt.baria-vungtau.gov.vn
89 Nguyễn Thị Phương Nguyệt Chuyên viên nguyetntp@sotnmt.baria-vungtau.gov.vn
90 Phạm Minh Hoàng  Chuyên viên hoangpm@sotnmt.baria-vungtau.gov.vn
91 Phạm Ngọc Yến Chuyên viên yenpn@sotnmt.baria-vungtau.gov.vn
92 Trần Huỳnh Thanh Thảo Chuyên viên thaotht@sotnmt.baria-vungtau.gov.vn
93 Chi cục bảo vệ môi trường ccbvmt@sotnmt.baria-vungtau.gov.vn
94 Trần Thượng Thọ Chi cục trưởng thott@sotnmt.baria-vungtau.gov.vn
95 Nguyễn Dũng Phó Chi cục trưởng dungn@sotnmt.baria-vungtau.gov.vn
96 Thái Lý Huy Nhựt Phó Chi cục trưởng nhuttlh@sotnmt.baria-vungtau.gov.vn
97 Lê Anh Vũ Trưởng phòng HC-TH vula@sotnmt.baria-vungtau.gov.vn
98 Giáp Thị Thắm Kế toán thamgt@sotnmt.baria-vungtau.gov.vn
99 Bùi Thị Bích Châu Văn thư chaubtb@sotnmt.baria-vungtau.gov.vn
100 Trần Anh Đức Trưởng phòng kiểm soát ô nhiễm ducta@sotnmt.baria-vungtau.gov.vn
101 Trần Thị Mỹ Hạnh Chuyên viên hanhttm@sotnmt.baria-vungtau.gov.vn
102 Lê Tất Vân Nga Chuyên viên ngaltv@sotnmt.baria-vungtau.gov.vn
103 Trần Tiến Dũng Chuyên viên dungtt@sotnmt.baria-vungtau.gov.vn
104 Nguyễn Quốc Tuấn Chuyên viên tuanngq@sotnmt.baria-vungtau.gov.vn
105 Nguyễn Thị Hồng Tâm P.TP Thẩm định và Đánh giá tác động môi trường tamnth@sotnmt.baria-vungtau.gov.vn
106 Phạm Khánh Huân Chuyên viên huanpk@sotnmt.baria-vungtau.gov.vn
107 Nguyễn Thị Như Quỳnh Chuyên viên quynhntn@sotnmt.baria-vungtau.gov.vn
108 Tô Ngọc Cường Chuyên viên cuongtn@sotnmt.baria-vungtau.gov.vn
109 Bùi Thanh Tuấn Chuyên viên tuanbt@sotnmt.baria-vungtau.gov.vn
110 Trần Văn Thắng Chuyên viên thangtv@sotnmt.baria-vungtau.gov.vn
111 Trung tâm phát triển quỹ đất ttptqd@sotnmt.baria-vungtau.gov.vn
112 Nguyễn Thái Sinh Giám đốc sinhnt@sotnmt.baria-vungtau.gov.vn
113 Nguyễn Tự Quy  Phó Giám đốc  quynt@sotnmt.baria-vungtau.gov.vn
114 Đặng Ngọc Phúc Phó giám đốc phucdn@sotnmt.baria-vungtau.gov.vn
115 Trần Văn Thanh Trưởng phòng Hành chính - Tổng hợp thanhtv@sotnmt.baria-vungtau.gov.vn
116 Phạm Văn Thông Phó TP Hành chính- Tổng hợp thongpv@sotnmt.baria-vungtau.gov.vn
117 Trần Thị Hồng Hòa Chuyên viên hoatth@sotnmt.baria-vungtau.gov.vn
118 Lâm Thị Hồng Thu Văn thư thulth@sotnmt.baria-vungtau.gov.vn
119 Nguyễn Huy Trường Trưởng phòng Đầu tư đất truongnh@sotnmt.baria-vungtau.gov.vn
120 Nguyễn Trung Việt Phó trưởng phòng Đầu tư đất vietnt@sotnmt.baria-vungtau.gov.vn
121 Lê Khánh Chuyên viên khanhl@sotnmt.baria-vungtau.gov.vn
122 Nguyễn Minh Chuyên viên minhn@sotnmt.baria-vungtau.gov.vn
123 Nguyễn Quốc Thắng Chuyên viên thangngq@sotnmt.baria-vungtau.gov.vn
124 Nguyễn Thị Hồng Tâm Cán sự phòng Đầu tư đất tamngth@sotnmt.baria-vungtau.gov.vn
125 Phan Huy Hòa Trưởng phòng Bồi thường đất hoaph@sotnmt.baria-vungtau.gov.vn
126 Ra Thành Trung Phó Trưởng phòng Bồi thường đất trungrt@sotnmt.baria-vungtau.gov.vn
127 Huỳnh Ngọc Phú Chuyên viên phuhn@sotnmt.baria-vungtau.gov.vn
128 Nguyễn Thị Thanh Trúc Chuyên viên trucntt@sotnmt.baria-vungtau.gov.vn
129 Nguyễn Hiệp Hòa Cán sự phòng Bồi thường đất hoanh@sotnmt.baria-vungtau.gov.vn
130 Trung tâm kỹ thuật tài nguyên và môi trường ttkttnmt@sotnmt.baria-vungtau.gov.vn
131 Nguyễn Văn Quyết  Giám đốc quyetnv@sotnmt.baria-vungtau.gov.vn
132 Lê Minh Bình Trưởng Phòng binhlb@sotnmt.baria-vungtau.gov.vn
133 Trương Thanh Minh Chuyên viên minhtt@sotnmt.baria-vungtau.gov.vn
134 Phạm Thị Lan Anh Kế toán anhptl@sotnmt.baria-vungtau.gov.vn
135 Phạm Huỳnh Mai Thi Chuyên viên thiphm@sotnmt.baria-vungtau.gov.vn
136 Lê Thị Ngọc Bích Văn thư bichltn@sotnmt.baria-vungtau.gov.vn
137 Nguyễn Thị Ánh Kế toán anhngt@sotnmt.baria-vungtau.gov.vn
138 Lương Xuân Tùng Phó phòng Kế hoạch tài chính tunglx@sotnmt.baria-vungtau.gov.vn
139 Lý Ngọc Thảo Miên Kế toán mienlnt@sotnmt.baria-vungtau.gov.vn
140 Đàm Phương Dung  KS Cao đẳng dungdp@sotnmt.baria-vungtau.gov.vn
141 Nguyễn Thị Khang Kỹ thuật viên khangnt@sotnmt.baria-vungtau.gov.vn
142 Lâm Chí Trung Trưởng phòng Kỹ thuật trunglc@sotnmt.baria-vungtau.gov.vn
143 Nguyễn Xuân Hải Kỹ sư hainx@sotnmt.baria-vungtau.gov.vn
144 Lê Thị Hường Kỹ thuật viên huonglt@sotnmt.baria-vungtau.gov.vn
145 Phạm Văn Thái Kỹ sư thaipv@sotnmt.baria-vungtau.gov.vn
146 Nguyễn Khái Phong  Kỹ sư phongnk@sotnmt.baria-vungtau.gov.vn
147 Lê Anh Huy Kỹ sư huyla@sotnmt.baria-vungtau.gov.vn
148 Nguyễn Thanh Phiên Trưởng phòng Kinh doanh phiennt@sotnmt.baria-vungtau.gov.vn
149 Nguyễn Thị Thùy Vân Chuyên viên vanntt@sotnmt.baria-vungtau.gov.vn
150 Phạm Thị Thơm Kỹ sư thompt@sotnmt.baria-vungtau.gov.vn
151 Phan Thị Hồng Tiến Kỹ sư tienpth@sotnmt.baria-vungtau.gov.vn
152 Nguyễn T.Thanh Huyền Kỹ sư huyenntt@sotnmt.baria-vungtau.gov.vn
153 Nguyễn Văn Hòa Kỹ sư hoanv@sotnmt.baria-vungtau.gov.vn
154 Trương Văn Minh Kỹ thuật viên minhtv@sotnmt.baria-vungtau.gov.vn
155 Tạ Duy Chinh Kỹ sư chinhtd@sotnmt.baria-vungtau.gov.vn
156   Kỹ thuật viên  
157 Trần Văn Lợi  Kỹ thuật viên loitv@sotnmt.baria-vungtau.gov.vn
158 Huỳnh Tấn Nhựt Kỹ thuật viên nhuthv@sotnmt.baria-vungtau.gov.vn
159 Nguyễn Văn Thích Kỹ thuật viên thichnv@sotnmt.baria-vungtau.gov.vn
160 Trương Văn Hùng  Kỹ thuật viên hungtv@sotnmt.baria-vungtau.gov.vn
161 Vũ Đức Luật Kỹ thuật viên luatvd@sotnmt.baria-vungtau.gov.vn
162 Nguyễn Thị Minh Chuyên viên minhnt@sotnmt.baria-vungtau.gov.vn
163 Đinh Thu Trang Kỹ sư trangdt@sotnmt.baria-vungtau.gov.vn
164 Nguyễn Bính Thìn Kỹ thuật viên thinnb@sotnmt.baria-vungtau.gov.vn
165 Lê Văn Linh   KS Cao đẳng linhlv@sotnmt.baria-vungtau.gov.vn
166 Hồ Thái Ngọc Kỹ thuật viên ngocht@sotnmt.baria-vungtau.gov.vn
167 Hồ Thái Hợp Kỹ thuật viên hopht@sotnmt.baria-vungtau.gov.vn
168 Danh Thị Quỳnh Mai  Kỹ thuật viên maidtq@sotnmt.baria-vungtau.gov.vn
169 Ngô Văn Tuấn  Kỹ thuật viên tuannv@sotnmt.baria-vungtau.gov.vn
170 Trần Thành Mỹ Kỹ thuật viên mytt@sotnmt.baria-vungtau.gov.vn
171 Trần Ngọc Kim Loan Kỹ thuật viên loantnk@sotnmt.baria-vungtau.gov.vn
172 Nguyễn Văn Lợi  Kỹ thuật viên loinv@sotnmt.baria-vungtau.gov.vn
173 Phạm Huy Quyền  Kỹ thuật viên quyenph@sotnmt.baria-vungtau.gov.vn
174 Nguyễn Viết Điều  Kỹ thuật viên dieunv@sotnmt.baria-vungtau.gov.vn
175 Vũ Thị Liên Kỹ thuật viên lienvt@sotnmt.baria-vungtau.gov.vn
176 Nguyễn Thị Việt Hà Kế toán hantv@sotnmt.baria-vungtau.gov.vn
177 Nguyễn Văn Hùng Kỹ thuật viên hungngv@sotnmt.baria-vungtau.gov.vn
178 Lê Văn Sơn Kỹ thuật viên sonlv@sotnmt.baria-vungtau.gov.vn
179 Nguyễn Duy Vương Kỹ thuật viên vuongnd@sotnmt.baria-vungtau.gov.vn
180 Nguyễn Văn Sơn  Kỹ sư sonnv@sotnmt.baria-vungtau.gov.vn
181 Nguyễn Văn Nam KSCao đẳng namnv@sotnmt.baria-vungtau.gov.vn
182 Lê Ngọc Hiếu  Kỹ thuật viên hieuln@sotnmt.baria-vungtau.gov.vn
183 Lê Kim Thương Kỹ sư thuonglk@sotnmt.baria-vungtau.gov.vn
184 Trần Thị Hằng  Kỹ sư hangtt@sotnmt.baria-vungtau.gov.vn
185 Nguyễn Minh Tuấn Kỹ thuật viên tuannm@sotnmt.baria-vungtau.gov.vn
186 Nguyễn Thị Lê Na KS Cao đẳng nantl@sotnmt.baria-vungtau.gov.vn
187 Nguyễn Văn Luyện  Kỹ thuật viên luyennv@sotnmt.baria-vungtau.gov.vn
188 Lê Ngọc Thi Chuyên viên thiln@sotnmt.baria-vungtau.gov.vn
189 Lê Thùy Nhung Kỹ thuật viên nhunglet@sotnmt.baria-vungtau.gov.vn
190 Phan Thanh Trúc Kỹ thuật viên trucpt@sotnmt.baria-vungtau.gov.vn
191 Lương Thị Liên Kỹ thuật viên lienlt@sotnmt.baria-vungtau.gov.vn
192 Bùi Văn Nam Kỹ thuật viên nambv@sotnmt.baria-vungtau.gov.vn
193 Lê Thành Công  Kỹ thuật viên conglt@sotnmt.baria-vungtau.gov.vn
194 Nguyễn Công Hoành Chuyên viên hoanhnc@sotnmt.baria-vungtau.gov.vn
195 Lê Đắc Tuyên Kỹ sư tuyenld@sotnmt.baria-vungtau.gov.vn
196 Ng. Phạm Thùy Linh Kỹ thuật viên linhnpt@sotnmt.baria-vungtau.gov.vn
197 Phùng Thị Huyền  Kỹ sư huyenpt@sotnmt.baria-vungtau.gov.vn
198 Lưu Nguyên Vĩ Kỹ thuật viên viln@sotnmt.baria-vungtau.gov.vn
199 Hà Quỳnh Anh Kỹ sư anhhq@sotnmt.baria-vungtau.gov.vn
200 Lê Thanh Quang Kỹ thuật viên quanglt@sotnmt.baria-vungtau.gov.vn
201 Vũ Đại Dương Kỹ thuật viên duongvd@sotnmt.baria-vungtau.gov.vn
202 Nguyễn Thị Mai Kỹ thuật viên maint@sotnmt.baria-vungtau.gov.vn
203 Đoàn Văn Hảo Kỹ sư haodv@sotnmt.baria-vungtau.gov.vn
204 Nguyễn Anh Vũ Kỹ thuật viên vuna@sotnmt.baria-vungtau.gov.vn
205 Đinh Văn Phong  Kỹ thuật viên phongdv@sotnmt.baria-vungtau.gov.vn
206 Phạm Quốc Huy Kỹ thuật viên huypq@sotnmt.baria-vungtau.gov.vn
207 Đoàn Quang Hòa  Kỹ thuật viên hoadq@sotnmt.baria-vungtau.gov.vn
208 Nguyễn Thanh Cường Kỹ thuật viên cuongnt@sotnmt.baria-vungtau.gov.vn
209 Lê Hoàng Nam  Kỹ sư namlh@sotnmt.baria-vungtau.gov.vn
210 Nguyễn Thị Lan Kế toán lanngt@sotnmt.baria-vungtau.gov.vn
211 Nguyễn T. Minh Trang Kỹ sư trangntm@sotnmt.baria-vungtau.gov.vn
212 Hà Thị Thùy Kỹ thuật viên hatt@sotnmt.baria-vungtau.gov.vn
213 Nguyễn Ngọc Tuấn Kỹ sư tuannn@sotnmt.baria-vungtau.gov.vn
214 Phạm Thị Kiệm Kỹ thuật viên kiempt@sotnmt.baria-vungtau.gov.vn
215 Bùi Nguyên Cán  Kỹ sư canbn@sotnmt.baria-vungtau.gov.vn
216 Nguyễn Xuân Mai Kỹ thuật viên mainx@sotnmt.baria-vungtau.gov.vn
217 Nguyễn Tiến Định   Kỹ sư dinhnt@sotnmt.baria-vungtau.gov.vn
218 Huỳnh Văn Thắng Kỹ thuật viên thanghv@sotnmt.baria-vungtau.gov.vn
219 Võ Hữu Lộc Kỹ thuật viên locvh@sotnmt.baria-vungtau.gov.vn
220 Trương Triệu Hưng Chuyên viên hungtt@sotnmt.baria-vungtau.gov.vn
221 Trần Đức Hiền  Kỹ thuật viên hientd@sotnmt.baria-vungtau.gov.vn
222 Lê Mạnh Đức  Kỹ thuật viên duclm@sotnmt.baria-vungtau.gov.vn
223 Đỗ Danh Chúc Kỹ thuật viên chucdd@sotnmt.baria-vungtau.gov.vn
224 Nguyễn Trúc Giang  Kỹ thuật viên giangnt@sotnmt.baria-vungtau.gov.vn
225 Nguyễn Đăng Hậu Kỹ thuật viên haund@sotnmt.baria-vungtau.gov.vn
226 Vũ Hồng Quân Kỹ sư quanvh@sotnmt.baria-vungtau.gov.vn
227 Nguyễn Thị Thanh Vân KS Cao đẳng vanngtt@sotnmt.baria-vungtau.gov.vn
228 Nguyễn Minh Dũng Kỹ thuật viên dungnm@sotnmt.baria-vungtau.gov.vn
229 Đinh Văn Minh Kỹ sư minhdv@sotnmt.baria-vungtau.gov.vn
230 Đàm Thị Thiên Lý Kế toán viên LyDTT@sotnmt.baria-vungtau.gov.vn
231 Nguyễn Thị Duyên Anh Chuyên viên AnhNTD@sotnmt.baria-vungtau.gov.vn
232 Trần Anh Thư Kỹ sư ThuTA@sotnmt.baria-vungtau.gov.vn
233 Nguyễn Thị Phương Thảo Phó phòng Kỹ thuật ThaoNgTP@sotnmt.baria-vungtau.gov.vn
234 Trần Thị Kiều Diễm Kỹ sư DiemTTK@sotnmt.baria-vungtau.gov.vn
235 Bùi Tuấn Anh Kỹ sư AnhBT@sotnmt.baria-vungtau.gov.vn
236 Trần Minh Huy Kỹ sư HuyTM@sotnmt.baria-vungtau.gov.vn
237 Lê Đình Khánh Chuyên viên KhanhLD@sotnmt.baria-vungtau.gov.vn
238 Kim Thanh Vân Kỹ sư VanKT@sotnmt.baria-vungtau.gov.vn
239 Nguyễn Thị Kiều Oanh Kỹ sư OanhNTK@sotnmt.baria-vungtau.gov.vn
240 Nguyễn Thị Huyên Kỹ thuật viên HuyenNT@sotnmt.baria-vungtau.gov.vn
241 Trần Văn Cảnh Kỹ thuật viên CanhTV@sotnmt.baria-vungtau.gov.vn
242 Trần Đức Chiêu Văn Kỹ sư VanTDC@sotnmt.baria-vungtau.gov.vn
243 Trần Văn Trường Kỹ sư TruongTV@sotnmt.baria-vungtau.gov.vn
244 Đinh Việt Nam Kỹ sư NamDV@sotnmt.baria-vungtau.gov.vn
245 Phạm Thị Tâm Kỹ sư TamPT@sotnmt.baria-vungtau.gov.vn
246 Trần Quang NVKT QuangT@sotnmt.baria-vungtau.gov.vn
247 Lâm Quốc Hùng Kỹ thuật viên HungLQ@sotnmt.baria-vungtau.gov.vn
248 Chi cục biển hải đảo ccbhd@sotnmt.baria-vungtau.gov.vn
249 Trần Xuân Hà Phó Chi cục trưởng hatx@sotnmt.baria-vungtau.gov.vn
250 Nguyễn Văn Liêm Chuyên viên liemnv@sotnmt.baria-vungtau.gov.vn
251 Lâm Thị Thu Hương Chuyên viên huongltt@sotnmt.baria-vungtau.gov.vn
252 Trần Hoàng Tấn Chuyên viên tanth@sotnmt.baria-vungtau.gov.vn
253 Nguyễn Thị Hoa Văn thư hoant@sotnmt.baria-vungtau.gov.vn
254 Nguyễn Ngọc Quỳnh Chuyên viên quynhnn@sotnmt.baria-vungtau.gov.vn
255 Nguyễn Thanh Điền Chuyên viên diennt@sotnmt.baria-vungtau.gov.vn
256 Nguyễn Ngọc Hồng Quyên Chuyên viên quyennnh@sotnmt.baria-vungtau.gov.vn
257 Trung tâm quan trắc và phân tích môi trường ttqtptmt@sotnmt.baria-vungtau.gov.vn
258 Lê Tuấn Kiệt  Giám đốc  kietlt@sotnmt.baria-vungtau.gov.vn
259 Võ Phi Long P.Giám đốc longvp@sotnmt.baria-vungtau.gov.vn
260 Phạm Thị Thu Hương Phó TP Hành chính- Tổng hợp huongptt@sotnmt.baria-vungtau.gov.vn
261 Nguyễn Tuấn Tài  Kế toán viên  taint@sotnmt.baria-vungtau.gov.vn
262 Nguyễn Thị Dung  Văn thư - Thủ quỹ  dungngt@sotnmt.baria-vungtau.gov.vn
263 Nguyễn Thị Hằng  TP Quan trắc môi trường  hangnt@sotnmt.baria-vungtau.gov.vn
264 Nguyễn Xuân Sơn  ThS - Quan trắc viên  sonnx@sotnmt.baria-vungtau.gov.vn
265 Lê Văn Cường KTV Quan trắc cuonglv@sotnmt.baria-vungtau.gov.vn
266 Trịnh Đình Lợi KSCĐ-Quan trắc viên loitd@sotnmt.baria-vungtau.gov.vn
267 Mai Thị Hạnh Dung KS-Quan trắc viên dungmth@sotnmt.baria-vungtau.gov.vn
268 Lê Tú Anh KS-Quan trắc viên anhlt@sotnmt.baria-vungtau.gov.vn
269 Lê Thị Thanh Liễu  TP Phân tích môi trường  lieultt@sotnmt.baria-vungtau.gov.vn
270 Nguyễn Thị Lệ Hằng  Phó TP Phân tích môi trường  hangntl@sotnmt.baria-vungtau.gov.vn
271 Nguyễn Ngọc Anh KSCĐ-Kiểm nghiệm viên anhnn@sotnmt.baria-vungtau.gov.vn
272 Nguyễn Thị Kim Loan KS-Kiểm nghiệm viên loanntk@sotnmt.baria-vungtau.gov.vn
273 Trần Thị Thu Hiền KS-Kiểm nghiệm viên hienttt@sotnmt.baria-vungtau.gov.vn
274 Trịnh Thị Thức KSCĐ-Kiểm nghiệm viên thuctt@sotnmt.baria-vungtau.gov.vn
275 Hoàng Thị Hoa KSCĐ-Kiểm nghiệm viên hoaht@sotnmt.baria-vungtau.gov.vn
276 Đoàn Thanh Hải ThS-Kiểm nghiệm viên haidt@sotnmt.baria-vungtau.gov.vn
277 Phạm Bá Thiện KS-Kiểm nghiệm viên thienpb@sotnmt.baria-vungtau.gov.vn
278 Nguyễn Thị Luật KSCĐ-Kiểm nghiệm viên luatnt@sotnmt.baria-vungtau.gov.vn
279 Bùi Văn Thanh  PT Trạm QTMT biển Côn Đảo  thanhbv@sotnmt.baria-vungtau.gov.vn
280 Nguyễn Vy Quang PT Trạm QTMT Lộc An quangnv@sotnmt.baria-vungtau.gov.vn
281 Trương Thị Lệ Phương KTV Quan trắc phuongtrtl@sotnmt.baria-vungtau.gov.vn
282 Cao Mạnh Công KSCĐ-Quan trắc viên congcm@sotnmt.baria-vungtau.gov.vn
283 Đỗ Thị Thanh Nga Kiểm nghiệm viên ngadtt@sotnmt.baria-vungtau.gov.vn
284 Nguyễn Hữu Phát KSCĐ - Kiểm nghiệm viên phatnh@sotnmt.baria-vungtau.gov.vn
 

 

Bản đồ hành chính 1

Bản đồ hành chính
Dịch vụ công trực tuyến
Tra cứu giấy chứng nhận

Bản đồ quy hoạch

Ban do quy hoach
Điểm hướng dẫn đăng ký hồ sơ trực tuyến

Bản đồ giá đất

Bản đồ giá đất
Thông tin tuyển dụng
ĐƯỜNG DÂY NÓNG HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP
Góp ý văn bản pháp luật
http://tnmtbariavungtau.gov.vn/index.php/vi/faq/

Thành viên đăng nhập

Thông báo thông tin tiếp nhận hồ sơ TTHC
Ngày thế giới nước năm 2019
Báo điện tử bà rịa vũng tàu
Site uỷ ban nhân dân tỉnh ba rịa vũng tàu
Bộ tài nguyên và môi trường
Cục công nghệ thông tin
Khung giá đất